Štipendiá

V spolupráci so svojím nemeckým partnerom Goethe-Institut München udeľuje Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov jednému zo svojich poslucháčov štipendium na jazykový pobyt v Spolkovej republike Nemecko – v hodnote cca. 2.200 EUR. Jazykový pobyt trvá štyri týždne, pričom je možné vybrať si z viacerých termínov počas celého roka. Taktiež je na výber jedno z mnohých miest, v ktorom má Goethe-Institut svoju pobočku. V rámci štipendia je nemeckou stranou hradené: cesta tam a späť, poistenie, ubytovanie, stravovanie, vreckové, ale predovšetkým jedinečný 4-týždňový jazykový kurz

Štipendisti Goetheho-inštitútu vybraní z poslucháčov Jazykovej školy, Plzenská 10 

HĽADÁ SA ŠTIPENDISTA 2017