Zmluvy

Dátum zverejnenia

Číslo

Predmet

Cena vrátane DPH

Dodávateľ

30.11.2017   zmluva o dodávke didaktických prostriedkov   MPC Bratislava
11.09.2017   zmluva o prenájme tried   ZŠ Máj. námestie
11.09.2017   zmluva o prenájme tried   ZŠ Bajkalská
12.09.2016   zmluva o prenájme tried   ZŠ Máj. námestie
12.09.2016  

zmluva o prenájme tried

  ZŠ Bajkalská
30.12.2015   zmluva o výpožičke nebytových priestorov   SPŠ stavebná
11.9.2015   zmluva o prenájme triedy   ZŚ Májové námestie
11.9.2015   zmluva o prenájme triedy   ZŠ Bajkalská
3.9.2015   zmluva o vypožičaní nebytových priestorov   Gymnázium Lipany
12.12.2014   prenájom kopírovacieho stroja   ikaro Prešov
27.11.2014   poistná zmluva - interaktívna tabuľa a príslušenstvo   Komunálna poisťovňa
13.10.2014   dodatok k zmluve o výpožičke   SPŠ stavebná
16.09.2014   zmluva o vyučovaní   Mgr. V. Horvátová
16.09.2014   Zmluva o prenájme triedy   ZŠ Bajkalská
10.03.2014   Zmluva o výpožičke s MŠVVaŠ SR   MŠVVaŠ SR
18.11.2013   Zmluva o dielo   enter design
30.08.2013   Nájom triedy   ZŠ Máj. nám.
28.05.2013   Zmluva o dielo   enter design
9.9.2012   Zmluva o dielo   enter design
31.12.2012   Zmluva o výpožičke   SPŠS

5.9.2012

GZ4/6/2012 Nájom triedy   ZŠ Májové námestie
31.5.2012   Stravné lístky

   

VAŠA Slovensko s.r.o.
2.1.2012 91/09/06 Dodatok_č._3_stravné   PKS
17.11.2011 A4114116 príloha_č._1_Dodatku_k_zmluve   Orange,a.s.
7.9.2011 GZ4/4/2011 nájom_triedy   ZŠ Májové námestie
27.6.2011 P-3551476100 využívanie_elektronických_služieb   Union zdravotná poisťovňa
10.05.2011

SW/OD/2010/142

Servisná_zmluva_oposkytovaní služieb_a_systémovej_podpore IS_MAGMA_HCM s. 1-7s. 8-14s. 15-20

  versity,a.s