Zaradenie do kurzov

 

Kurzy našej jazykovej školy nemusíte navštevovať od prvého ročníka základného stupňa. Podľa vedomostí môžete nastúpiť do ktoréhokoľvek kurzu. Aby ste sa vedeli zaradiť, ponúkame Vám tento postup:

- prezrite si dole uvedenú tabuľku a učivo jednotlivých kurzov

- urobte si cvičný test tu (cvičné testy) 

Kurzy našej jazykovej školy nemusíte navštevovať od prvého ročníka základného stupňa. Podľa vedomostí môžete nastúpiť do ktoréhokoľvek kurzu. Aby ste sa vedeli zaradiť, ponúkame Vám tento postup:

- prezrite si dole uvedenú tabuľku a učivo jednotlivých kurzov

- urobte si cvičný test tu (cvičné testy)

 

Používané učebnice: Español en marcha

 

stupeň kurzu

ročník

učebnica

lekcie

možné ukončenie

 

 

 

základný

A1 – A2

(štyri  hodiny týždenne)

 

prvý

 

 

druhý

 

Español en marcha A1 +A2

 

Español en marcha A1+A2

 

1 – 8

 

 

9 – 16 

 

 

 

 

Osvedčenie o ukončení kurzu základného stupňa 

 

 

stredný

B1 – B2

(štyri  hodiny týždenne)

 

 

 

prvý

 

 

 

druhý

 

Español en marcha A1 +A2

Español en marcha B1

 

 

Español en marcha B1

Español en marcha B2

 

17 – 18

 

1 – 6

 

 

 

7 – 12


1 – 3

 

 

 

 

 

Osvedčenie o ukončení kurzu stredného stupňa

 

 

 

vyšší

B2

(štyri  hodiny týždenne)

 

prvý

 

 

druhý

 

 

Español en marcha B2

 

Español en marcha B2

Prisma C1

 

4 – 10

 

 

 

11 – 12

  

 

 

základná štátna skúška

B2

 

prípravný na štátnu všeobecnú

skúšku

(štyri  hodiny týždenne) 

 

 

prvý

Prisma C1

súhrn gramatiky

a slovnej zásoby;

reálie španielsky hovoriacich krajín

 

 

 

všeobecná štátna

jazyková skúška

C1 – C2