Zápis do jazykových kurzov

Zápis, teda oficiálne prihlásenie sa do jazykových kurzov pre nových poslucháčov (do prvých alebo vyšších ročníkov podľa jazykovej úrovne) na nasledujúci školský rok, prebieha už tradične koncom júna /presný termín viď nižšie/ v budove Jazykovej školy.

Pri oficiálnom zápise ste informovaní o možnostiach zaradenia do kurzu a vypíšete prihlášku na štúdium. Ak ide o vyšší ročník, dohodnete si termín vstupného testu. Po zapísaní sa do kurzu je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás obdržíte, resp. prevodom z účtu, školné a zápisné za konkrétny jazykový kurz.

Potvrdenie o zaplatení je potrebné doručiť v deň zápisu, či už osobne alebo e-mailom.

Poslucháči, ktorí už navštevovali naše kurzy v predchádzajúcom školskom roku, sa zapisujú do vyššieho ročníka priamo u svojho vyučujúceho. Do vyššieho ročníka sú zapísaní po zaplatení stanovených poplatkov.

 

Informácie k ZÁPISU do jazykových kurzov na školský rok 2017/2018