Zamestnaci školy

Konzultačné hodiny s vyučujúcimi:

Kedy?   pondelok - piatok 14.00 - 14.45 hod.

Kde?     Zborovňa Jazykovej školy, 2. poschodie, č. 106

 

Riaditeľ školy:

Mgr. Martin Hudák                       NEJ - martin.hudak@jspresov.sk

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

Interní učitelia:

Mgr. Natália Andrejková

ANJ/NEJ - natalia.andrejkova@gmail.com

PhDr. Albína Gezová  /vedúca oddelenia román. jaz./

FRJ  - albinagezova@gmail.com

Mgr. Patrícia Gálová ANJ
Mgr. Katarína Hajtolová

ANJ - katkahajtol@hotmail.com

Mgr. Ľubica Ivanová

NEJ - lubica.ivanova20@gmail.com

Mgr. Eva Klauzerová

ANJ - evkl@post.sk

Mgr. Eva Kuchárová

ANJ - ekucharova@centrum.sk

Mgr. Dana Kundračíková (vedúca oddelenia ANJ)

ANJ - danaku@centrum.sk 

 Mgr. Tatiana Miková

ŠPJ - tatianamikova@hotmail.com

Mgr. Marianna Douděrová

ANJ - mariannadouderova@gmail.com

Mgr. Zuzana Príhodová /vedúca PK a oddelenia NEJ a RUJ/

ANJ, NEJ - zuzanaprihodova7@gmail.com

Oľga Simková   ANJ - olina22@centrum.sk
Mgr. Jaroslav Sipko          ANJ/RUJ - jarsip@gmail.com
Mgr. Juraj Šnirc  ANJ - jurosnr@hotmail.com
Kevin Macke - americký lektor ANJ

 

Externí učitelia:

PaedDr. L. Bicáková ANJ
Mgr. G. Cirjaková ANJ
Mgr. J. Prextová ANJ
Mgr. D. Uličná ANJ
PaedDr. R. Zahradníková TAJ
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. ANJ
Mgr. B. Lešková NEJ
   
   
   

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

 

Účtovníčka a hospodárka: Anna Hamborová

Mzdová účtovníčka a admin. pracovníčka: Lucia Kolesárová

Upratovačky: Ľudmila Lešková; Božena Zlatohlavá

Školník: Ing. Jozef Zborovjan