Zamestnaci školy

Konzultačné hodiny s vyučujúcimi:

Kedy?   pondelok - piatok 14.00 - 14.45 hod.

Kde?     Zborovňa Jazykovej školy, 2. poschodie, č. 106

 

Riaditeľ školy:

Mgr. Martin Hudák                       NEJ - martin.hudak@jspresov.sk

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

Interní učitelia:

Mgr. Natália Andrejková

ANJ/NEJ - natalia.andrejkova@gmail.com

PhDr. Albína Gezová  /vedúca oddelenia román. jaz./

FRJ  - albinagezova@gmail.com

Mgr. Katarína Hajtolová

ANJ - katkahajtol@hotmail.com

Mgr. Ľubica Ivanová

NEJ - lubica.ivanova20@gmail.com

Mgr. Eva Klauzerová

ANJ - evkl@post.sk

Mgr. Eva Kuchárová

ANJ - ekucharova@centrum.sk

Mgr. Dana Kundračíková (vedúca oddelenia ANJ)

ANJ - danaku@centrum.sk 

 Mgr. Tatiana Miková

ŠPJ - tatianamikova@hotmail.com

Mgr. Marianna Douděrová

ANJ - mariannadouderova@gmail.com

Mgr. Zuzana Príhodová /vedúca PK a oddelenia NEJ a RUJ/

ANJ, NEJ - zuzanaprihodova7@gmail.com

Oľga Simková   ANJ - olina22@centrum.sk
Mgr. Jaroslav Sipko          ANJ/RUJ - jarsip@gmail.com
Mgr. Juraj Šnirc  ANJ - jurosnr@hotmail.com
Kevin Macke BA - americký lektor ANJ

 

Externí učitelia:

Mgr. P. Gálová ANJ
PhDr. Ľ. Guzi, PhD.

RUJ

Mgr. A. Feňušová TAJ
Mgr. J. Prextová

ANJ

Mgr. L. Potocká ANJ
Mgr. D. Uličná,  ANJ
Mgr. O. Leláková ANJ
Mgr. M. Jusko ANJ
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. ANJ
Mgr. B. Lešková NEJ

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

 

Účtovníčka a hospodárka: Anna Hamborová

Mzdová účtovníčka a admin. pracovníčka: Lucia Kolesárová

Upratovačky: Ľudmila Lešková; Božena Zlatohlavá

Školník: Ing. Jozef Zborovjan