Učitelia angličtiny

Konzultačné hodiny s vyučujúcimi:

  • Kedy?   pondelok - piatok 14.00 - 14.45 hod.
  • Kde?     Zborovňa Jazykovej školy, 2. poschodie, č. 106

Prešov

 interní učitelia:  

Mgr. Natália Andrejková

 natalia.andrejkova@gmail.com

Mgr. Patrícia Gálová

 

Mgr. Katarína Hajtolová

 katkahajtol@hotmail.com 

Mgr. Eva Klauzerová

 evkl@post.sk

Mgr. Eva Kuchárová

 ekucharova@centrum.sk

Mgr. Dana Kundračíková

 danaku@centrum.sk

Mgr. Marianna Douděrová

 mariannadouderova@gmail.com

Mgr. Zuzana Príhodová

 zuzanaprihodova7@gmail.com

Oľga Simková

 olina22@centrum.sk

Jaroslav Sipko

 jarsip@gmail.com

Mgr. Juraj Šnirc

 jurosnr@hotmail.com

americký lektor:        

  • Kevin Macke

externí učitelia:

  • PaedDr. Lucia Bicáková 

elokované pracovisko ZŠ Májové námestie, Prešov:

  • Mgr. Dagmar Uličná

elokované pracovisko ZŠ Bajkalská, Prešov:

  • Mgr. Jana Prextová 
  • Mgr. Gabriela Cirjaková

elokované pracovisko Gymnázium Lipany:

  • Mgr. Dušan Kazimír, PhD.