Učebnice

 

Základný kurz            1. ročník:   Menschen A1 // Beste Freunde A1.1; A1.2

                                  2. ročník:   Studio d  A1 / A2; Menschen A2

 

Stredný kurz              1. ročník:   Studio d A2;  Materiály na jazykovej úrovni B1.1

                                  2. ročník:   Menschen B1; rôzne materiály na jazykovej úrovni B2.1

 

Vyšší kurz              1. ročník:   Studio d B2 / Sicher! B2

                              2. ročník:   rôzne materiály na jazykovej úrovni B2-C1 Aspekte, Erkundungen, Sicher!

 

Prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

                                výber lekcií na úrovni C1 - Aspekte, Erkundungen, Sicher!  

                                + vybrané kapitoly z dejín a literatúry

 
 

 

Učebnice Studio d, resp. em Abschlusskurs neu

{gallery}fotkyNEJ{/gallery}