Rozvrhy 2018/2019 (ANJ)

                                                   ROZVRH – šk. rok 2018/2019

                                                               Anglický jazyk

 KURZ

  MIESTNOSŤ

       TERMÍN

      VYUČUJÚCI

    Základný žiacky kurz 1. ročník /ZK 1 105/ - 1. prír.

ZK 1 105 A

127

Utorok 14.00 – 15.05

štvrtok 14.00 – 15.05

Mgr. P. Gálová

ZK1 105

B

ZŠ Bajkalská

Pondelok / streda

14.00 – 15.05 hod.

Mgr. G. Cirjaková

ZK1 105

C

ZŠ Bajkalská

utorok / štvrtok

15.10-16.15 hod

Mgr. J. Prextová

ZK 1 105

D

ZŠ Májové námestie

pondelok / streda

15.00 – 16.05 hod.

Mgr. D. Uličná

     Základný žiacky kurz 2. ročník /ZK 2 105/ - 2. prípravka

ZK 2 105 A

126, 104

streda 14:30 – 15:35

piatok 14:00 – 15:05

Mgr. M. Douděrová  126

Mgr. M. Douděrová  104

ZK 2 105

B

128

pondelok 14.30 -15.35

streda      14.30- 15.35

Mgr. P. Gálová

 

ZK 2 105

C

30

utorok 14.50 – 15.55

piatok 15.00-16.05

Mgr. J. Sipko

ZK 2 105

D

ZŠ Bajkalská

pondelok / streda

15.10 – 16.15 hod.

Mgr. G. Cirjaková

ZK 2 105

E

ZŠ Bajkalská

utorok/štvrtok

14.00 – 15.05 hod.

Mgr. J. Prextová

ZK 2 105

F

ZŠ Májové námestie

utorok  / štvrtok

15.00 – 16.05 hod.

Mgr. D. Uličná

ZK 2 105

G

ZŠ Májové námestie

utorok / štvrtok

16.10 – 17.15 hod.

Mgr. D. Uličná

             

 

 

Anglický jazyk -  Základný kurz, 1. ročník /ZK 1/

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

ZK 1 A

74

Pondelok  18.20-19.50

Streda 17.35-19.05

Mgr. N. Andrejková

ZK 1 B

74

utorok   15.00 – 16.30

piatok  14.45 – 16.15

Mgr. N. Andrejková

ZK 1 C

127

pondelok 15.00-16.30

streda 15,00-16,30

PaedDr. L. Bicáková

ZK 1 D

104

utorok 15.00 -16.30

štvrtok 15.00 – 16.30

Mgr. M. Douděrová

ZK 1 E

33

Pondelok / streda

15.45 – 17.15          

Mgr. P. Gálová

ZK 1 F

33

utorok: 15.15 – 16.45

štvrtok: 15.15 – 16.45

Mgr. P. Gálová

ZK 1 G

33

utorok 16:55-18:25

piatok 15:00-16:30

Mgr. P. Gálová

ZK 1 H

82

utorok   18.20 – 19.50

štvrtok  17.35 – 19.05

Mgr. E. Kuchárová

ZK 1 I

75

Pondelok 15.00-16.30

Streda 15.00 – 16.30

Mgr. D. Kundračíková

ZK 1 J

109

Pondelok, streda

15.00 – 16.30

Mgr. Z. Príhodová

ZK 1 K

109

Utorok 15.00-16.30

Piatok 14.45-16.15

Mgr. Z. Príhodová

 

 

Anglický jazyk -  Základný kurz, 2. ročník /ZK 2/

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN /deň,hod/

VYUČUJÚCI

ZK 2 A

104

Pondelok 15.00-16.30

Streda 15.40-17.10

Mgr. M. Douděrová

ZK 2 B

33

Pondelok      17.25–18.55

Streda            17.25-18.55

Mgr. P. Gálová

ZK 2 C

78

Utorok 18:20 – 19:50

štvrtok 18:20 – 19:50

Mgr. E. Klauzerová

ZK 2 D

82

Utorok 15.00 – 16.30

piatok 15.00 – 16.30

Mgr. E. Kuchárová

ZK 2 E

82

Pondelok / streda

15.00 – 16.30 hod.

Mgr. E. Kuchárová

ZK 2 F

75

Utorok / štvrtok

15.00 – 16.30

Mgr. D. Kundračíková

ZK 2 G

75

Pondelok / Streda

16.40 – 18.10

Mgr. D. Kundračíková

ZK 2 H

109

Utorok 16.40-18.10

Štvrtok 15.00-16.30

Mgr. Z. Príhodová

ZK 2 

30

Pondelok, streda    

15,00 -16,30

Mgr. J. Sipko

 

 

Anglický jazyk -  Stredný kurz, 1. ročník /SK 1/

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

SK 1 A

74

pondelok: 15,00-16,30

streda: 15,00-16,30

Mgr. N. Andrejková

SK 1 B

104

Pondelok 16.40-18.10

Streda 17.15-18.45

Mgr. M. Douděrová

SK 1 C

104

Utorok 17.25-18.55

Štvrtok 16.40-18.10

Mgr. M. Douděrová

SK 1 D

78

Pondelok / streda

15.00 – 16.30

Mgr. E. Klauzerová

SK 1 E

78

Utorok – štvrtok

15.00 – 16.30

Mgr. E. Klauzerová

SK 1 F

82

utorok   16.40-18.10

štvrtok  15:00–16:30

Mgr. E. Kuchárová

SK 1 G

30

Utorok            16.00 – 17.30

Štvrtok 15.00 – 16.30

Mgr. J. Sipko

SK 1 H

30

Pondelok 18:20–19:50

Streda 18:20 – 19:50

Mgr. J. Sipko

SK 1 I

102

Utorok / Štvrtok

15:00 - 16:30

Mgr. J. Šnirc

SK 1 J

102

Utorok /  Štvrtok

16:40 – 18:10

Mgr. J. Šnirc

 

 

       Anglický jazyk -  Stredný kurz, 2. ročník /SK 2/

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

SK 2  A

74, 32

Pondelok 16:40 – 18:10

    Streda 16:40 – 17:25

    Streda 17:25 – 18:10

Mgr. N. Andrejková /74/

Mgr. N. Andrejková /74/

Kevin Macke /32/

SK 2 B

74, 32

utorok  16.40-17.25

             17.25-18.10

Štvrtok 15.00-16.30

Mgr. N. Andrejková /74/

Kevin Macke /32/

Mgr. N. Andrejková /74/

SK 2 C

104, 32

utorok  15.45-16.30 

            16.30-17.15    

Piatok  15.05-16.35                         

Kevin Macke /32/

Mgr. M. Douděrová /104/

Mgr. M. Douděrová /104/  

SK 2 D

78, 32

Streda- 16.40-18.10      Piatok   15.00- 15.45

              15.45-16.30

Mgr. E. Klauzerová /78/

Kevin Macke /32/

Mgr. E. Klauzerová /78/

SK 2 E

78, 32

Pondelok 16.40-18.10

Piatok - 15.00-15.45

               15.45-16.30

Mgr. E. Klauzerová /78/

Mgr. E. Klauzerová /78/ Kevin Macke /32/

SK 2 F

82, 32

pondelok 16,40-17,25

               17.25-18.10

streda:    16,40-18,10

Mgr. E. Kuchárová /82/

Kevin Macke /32/

Mgr. E. Kuchárová /82/

SK 2 G

82,32

pondelok 17.35-19.05

štvrtok     15.45-16-30

               16,35-17,20               

Mgr. E. Kuchárová /82/

Kevin Macke /32/

Mgr. E. Kuchárová /82/    

SK 2 H

30, 32

utorok    16.40 – 17.25

               17.30-18.15 streda     16.40 – 18.10

Kevin Macke /32/

Mgr. J. Sipko /30/

Mgr. J. Sipko /30/

SK 2 I

102, 103

pondelok 15:00–16:30  streda  16:40 – 17:25   

            17:25 - 18:10 

Mgr. J. Šnirc /102/

Mark Swanson /102/

Mgr. J. Šnirc /103/

SK 2 J

102, 103

pondelok  18:20 – 19:50   

streda     16:40-17:25         

               17:25–18:10

Mgr. J. Šnirc /102/          

Mgr. J. Šnirc /103/

Mark Swanson /102/

SK 2 K

EP

Gym. Lipany

Pondelok 17.15-18.45

Streda 17.15-18.45

PhDr. D. Kazimír, PhD.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Anglický jazyk - Vyšší kurz 1. ročník /VK 1/ 

 

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

VK 1 A

74

utorok 17.35 – 19.05

štvrtok            17.20 – 18.50

Mgr. N. Andrejková

VK 1 B

78

utorok 16:40-18:10

štvrtok 16:40-18:10

Mgr. E. Klauzerová

VK 1 C

75

 

Utorok / štvrtok

16.40 – 18.10

Mgr. D. Kundračíková

VK 1 D

110

pondelok  / streda

15.00-16.30

O. Simková

VK1 E

110

utorok / štvrtok

15:00 – 16:30

O. Simková

VK 1 F

102

Pondelok: 16.40 – 18.10

Streda: 15.00 – 16.30

Mgr. J. Šnirc

 

 

Anglický jazyk -  Vyšší kurz 2. ročník /VK2/

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

VK 2 A

109, 32

pondelok 16:40-18:10

streda  18:20-19:50

Mgr. Z. Príhodová /109/

Kevin Macke /32/

VK 2 B

32, 110

pondelok 18:20 –19:50

streda 16:40 – 18:10    

Kevin Macke /32/

O. Simková /110/

VK 2 C

30, 32

pondelok  16.40-18.10

streda  15.45-17.15

Mgr. J. Sipko /30/

Macke Kevin /32/

VK 2 D

102, 32

Utorok: 18.20 – 19.50

Štvrtok: 16.40 – 18.10

Mgr. J. Šnirc /102/

Kevin Macke /32/

 

 

Anglický jazyk -     Prípravný kurz na všeobecnú štátnu  jazykovú skúšku  /PK v šjs/

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

PK A

110, 32

Pondelok 16.40-18.10

Štvrtok     18.20-19.50

O. Simková /110/

K. Macke

PK B

30, 32

streda   16.40-18.10

piatok    16.40-18.10

Mgr. J. Sipko/30/

Macke Kevin /32/

PK C

32, 102

pondelok   15.45 -17.15

piatok        15.00–16.30

Kevin Macke /32/

Mgr. J. Šnirc /102/

 

Anglický jazyk -      konverzačný kurz na úrovni B2-C1 1 x 90 min.                 

KURZ

MIESTN.

TERMÍN

VYUČUJÚCI

Konverzačný

B2-C1

102

streda 18.20-19.50 hod.

Mark Swanson