Rozvrhy 2017/2018 (RUJ)

Stále je možnosť prihlásiť sa do kurzov RUJ.

O otvorení / neotvorení kurzov ruského jazyka budeme prihlásených záujemcov informovať v týždni od 11.9.2017.