Rozvrhy 2016/2017 (RUJ)

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

ZK 1 A

103

Pondelok, streda

16.40 -18.10 hod.

PhDr. Ľ. Guzi, PhD.

SK 1 A

103

Pondelok, streda

18.20-19.50 hod.

PhDr. Ľ. Guzi, PhD.