Rozvrhy 2016/2017 (NJ)

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

ZK 1 A

 

105

pondelok / streda

15.00-16.30 hod.

Mgr. Ľ. Ivanová

ZK 1 B

105

pondelok/ streda

18.20-19.50 hod.

Mgr. Ľ. Ivanová

ZK 2 A

105

utorok 16.40 – 18.10

piatok 15.00-16.30

Mgr. Ľ. Ivanová

ZK 2 B

105

Utorok, štvrtok

15.00 – 16.30 hod.

Mgr. Ľ. Ivanová

ZK 2 C

109

pondelok  18.20-19.50

streda 16.40-18.10

Mgr. Z. Príhodová

SK 1 A

105

utorok 18.20-19.50

štvrtok 16.40-18.10

Mgr. Ľ. Ivanová

SK 2 A

105

pondelok / streda

16.40 – 18.10 hod.

Mgr. Ľ. Ivanová

VK 1 A

109

Utorok 16.55-18.25

Štvrtok 18.20 – 19.50 hod.

Mgr. Z..Príhodová

VK2

PK

 

126

Utorok/štvrtok

16.40-18.10 hod.

Mgr. M. Hudák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZK 2 105          - základný žiacky kurz, 2. ročník

ZK 1, resp. 2 – Základný kurz, 1., resp. 2. ročník

SK 1, resp. 2 – stredný kurz, 1., resp. 2. ročník

VK – vyšší kurz

PK – prípravný kurz na šjs