Rozvrhy 2016/2017 (ANJ)

 KURZ

  MIESTNOSŤ

       TERMÍN

      VYUČUJÚCI

Základný žiacky kurz 1. ročník /ZK 1 105/ - 1. prír.

ZK 1

105

A

č. 39

pondelok, streda

14.30-15.35 hod.

Mgr. N. Andrejková

ZK1

105

B

č. 126

utorok, štvrtok

15.00 – 16.05 hod.

Mgr. P. Gálová

ZK 1

105

C

ZŠ Bajkalská

utorok, štvrtok

14.00-15.05 hod

 

Mgr. J. Prextová

ZK 1

105

D

ZŠ Bajkalská

utorok, štvrtok

14.00-15.05 hod

 

Mgr. L. Potocká

ZK 1

105

E

ZŠ Májové nám.

pondelok, streda

15.00-16.05 hod.

Mgr. O. Leláková

ZK 1

105

F

ZŠ Májové nám.

pondelok, streda

15.00-16.05 hod.

Mgr. D. Uličná

     Základný žiacky kurz 2. ročník /ZK 2 105/ - 2. Prípravka

ZK 2

105

A

ZŠ Májové námestie

utorok, štvrtok

15.00 – 16.05

 

Mgr. O. Leláková

ZK 2

105

B

utorok – č. 128

piatok – č. 109

Utorok 14.00-15.05 

piatok 14.10-15.15

Mgr. Z. Príhodová

ZK 2

105

C

č. 102

pondelok, streda

14.00-15.05 hod.

 

Mgr. M. Ovádeková

 

           

Anglický jazyk -  Základný kurz, 1. ročník /ZK 1/

 

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

ZK 1

A

39

utorok, piatok

15.00 -16.30 hod.

Mgr. N. Andrejková

ZK 1

B

104

Utorok  14.30-16.00

Štvrtok 15.00 – 16.30 hod.

Mgr. M. Ovádeková

ZK 1

C

104

Utorok  17.40-19.10

Štvrtok 16.40 – 18.10 hod.

Mgr. M. Ovádeková

ZK 1

D

78

Utorok, piatok

15.00-16.30 hod.

Mgr. E. Klauzerová

ZK 1

E

78

Pondelok, streda

15.00-16.30 hod.

Mgr. E. Klauzerová

ZK 1

F

82

Pondelok, streda

15.00-16.30 hod.

Mgr. E. Kuchárová

ZK 1

G

82

Pondelok, štvrtok

18.20 – 19.50 hod.

Mgr. E. Kuchárová

ZK 1

H

109

Pondelok, štvrtok

15.00-16.30 hod.

Mgr. Z. Príhodová

ZK 1

I

75

Pondelok 16.40 – 18.10 hod.

Streda 15.00 –16.30 hod.

Mgr. D. Kundračíková

ZK 1

J

30

Streda, piatok

15.00-16.30 hod.

Mgr. J. Sipko

ZK 1

K

102

Pondelok, streda

15.00 – 16.30 hod.

Mgr. J. Šnirc

ZK 1

L

30

Pondelok, streda

18.20-19.50 hod.

Mgr. J. Sipko

 

 

 

Anglický jazyk -  Základný kurz, 2. ročník /ZK 2/

 

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN /deň,hod/

VYUČUJÚCI

ZK 2

A

39

Pondelok, streda

15.45-17.15 hod.

Mgr. N. Andrejková

ZK 2

B

39

Utorok 16.40-18.10 hod.

Štvrtok 15.00-16.30 hod.

 

Mgr. N. Andrejková

ZK 2

C

39

Utorok 18.20-19.50

Štvrtok 16.40 - 18.10 hod.

Mgr. N. Andrejková

ZK 2

D

33

Utorok, štvrtok

15.00 – 16.30 hod.

Mgr. K. Hajtolová

ZK 2

E

33

Streda, piatok

15.00 – 16.30 hod.

Mgr. K. Hajtolová

ZK 2

F

33

Utorok, štvrtok

16.40-18.10 hod.

Mgr. K. Hajtolová

ZK 2

G

75

Utorok, Štvrtok

15.00-16.30 hod.

 

Mgr. D. Kundračíková

ZK 2

H

78

Utorok 16.40-18.10 hod.

Štvrtok 15.00 – 16.30 hod.

 

Mgr. E. Klauzerová

ZK 2

I

82

Utorok 15.00 – 16.30 hod.

Štvrtok 16.40 – 18.10 hod.

Mgr. E. Kuchárová

ZK 2

J

82

Pondelok, streda

16.40–18.10 hod.

 

Mgr. E. Kuchárová

ZK 2

K

82

Utorok 16.40-18.10,

Štvrtok 15.00 – 16.30 hod.

Mgr. E. Kuchárová

ZK 2

L

104

Utorok 16.00 – 17.30 hod.

Piatok 14.45-16.15 hod.

Mgr. M. Ovádeková

ZK2

M

109

Utorok 15.15-16.45

štvrtok 16.40-18.10 hod.

Mgr. Z. Príhodová

ZK2

N

30

utorok, štvrtok

15.00 – 16.30 hod.

Mgr. J. Sipko

ZK2

O

102

utorok, štvrtok

16.40 – 18.10 hod.

Mgr. J. Šnirc

 

 

Stredný kurz, 1. ročník /SK 1/

 

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

SK 1

A

39

Pondelok, Streda

17.25–18.55 hod.

Mgr. N. Andrejková

SK 1

B

33

pondelok  16.40-18.10

streda 18.20-19.50 hod.

Mgr. K. Hajtolová

SK 1

C

75

Pondelok 15.00-16.30

Streda 16.40 – 18.10

Mgr. D. Kundračíková

SK 1

D

75

Utorok, štvrtok

16.40–18.10

Mgr. D. Kundračíková

SK 1

E

75

Pondelok, streda

18.20–19.50

Mgr. D. Kundračíková

SK 1

F

78

Pondelok, streda

16.40-18.10

Mgr. E. Klauzerová

SK 1

G

104

Pondelok, streda

15.10-16.40

 

Mgr. M. Ovádeková

SK 1

H

110

Utorok, piatok

15.00-16.30

Mgr. O. Simková

SK 1

I

110

Pondelok, streda

15.00-16.30

Mgr. O. Simková

SK 1

J

30

Pondelok, streda

16.40–18.10 hod.

Mgr. J. Sipko

SK 1

K

102

pondelok, streda

16.40 – 18.10

Mgr. J. Šnirc

 

 

 Stredný kurz, 2. ročník /SK 2/

 

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

SK 2

A

32, 33

pondelok  15.00–15.45

               15.45-16.30

streda       16.40-18.10

K. Macke /32/

Mgr. K. Hajtolová, /33/

Mgr. K. Hajtolová /33/

SK 2

B

32, 78

pondelok  18.20–19.05

               19.05-19.50

štvrtok      16.40–18.10

Kevin Macke /32/

Mgr. E. Klauzerová /78/

Mgr. E. Klauzerová /78/

SK 2

C

78, 32

utorok      18.20-19.50

štvrtok      18.20-19.05

               19.05-19.50

Mgr. E. Klauzerová /78/

Mgr. E. Klauzerová /78/

Kevin Macke /32/

SK 2

D

109, 32

pondelok   16.40-18.10

streda       15.00-15.45

               15.45-16.30     

Mgr. Z. Príhodová /č. 109/

Mgr. Z. Príhodová /č. 109/

K. Macke BA /č. 32/

SK 2

E

110, 32

Pondelok   16.40-18.10

štvrtok       16.40-17.25

                17.25-18.10

Mgr. O. Simková /110/

Mgr, O. Simková /110

Kevin Macke /32/

SK 2

F

30, 32

pondelok    15.00-16.30

štvrtok        15.45-16.30

                 16.35-17.20

Mgr. J. Sipko /30/

Kevin Macke /32/

Mgr. J. Sipko /30/

SK 2

G

102, 32

utorok        15.00-15.45

                 15.45-16.30

štvrtok        15.00-16.30

Mgr. J. Šnirc /102/

K. Macke /32/

Mgr. J. Šnirc /102/

 

                                                                                                                                                                                 

Konverzačný kurz na úrovni B2-C1 1 x 90 min.

                              

KURZ

MIESTN.

TERMÍN

VYUČUJÚCI

Konverzačný

B2-C1

128

Piatok 16.40-18.10 hod.

Mgr. K. Hajtolová

 

                             

Vyšší kurz 1. ročník /VK 1/ 

 

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

VK 1

A

33, 32

pondelok  18.20-19.50

štvrtok      18.20-19.05

               19.05-19.50     

Mgr. K. Hajtolová /33/

Kevin Macke /32/

Mgr. K. Hajtolová /33/

VK 1

B

104, 32

pondelok  15.45 – 16.30

               16.40 - 17.25

streda       16.45 – 18.15

K. Macke /32/

Mgr. M. Ovádeková /104/

Mgr. M. Ovádeková /104/

VK1

C

110, 32

utorok      16.40-18.10

štvrtok      15.00-15.45

               15.45-16.30

Mgr. O. Simková /110/

K. Macke /32/

Mgr. O. Simková /110/

VK 1

D

110, 32

pondelok   18.10-19.05

               19.05-19.50

streda       16.40-18.10

Mgr. O. Simková /110/

K. Macke BA /32/

Mgr. O. Simková /110/

VK 1

E

30, 32

utorok      16.40-18.10

štvrtok      16.40-17.25

               17.30-18.15

Mgr. J. Sipko /30/

Kevin Macke /32/

Mgr. J. Sipko /30/

VK 1

F

102, 32

utorok      15.00-15.45

               15.45-16.30

Piatok       15.00-16.30

Kevin Macke /32/

Mgr. J. Šnirc /102/

Mgr. J. Šnirc /102/

 

 

Vyšší kurz 2. ročník /VK2/

 

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

VK 2

A

82, 32

pondelok   16.40-18.10

piatok       15.00-16.30

Kevin Macke /32/

Mgr. E. Kuchárová /82/

VK 2

B

75, 32

utorok      16.40-18.10

piatok       15.00-16.40

Kevin Macke /32/

Mgr. D. Kundračíková /75/

VK 2

C

102, 32

streda       18.20-19.50

piatok       16.40-18.10

Mgr. J. Šnirc /102/

Kevin Macke /32/

 

 

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku /PK v šjs/

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

PK

A

110, 32

utorok    18.20-19.50

Streda     18.20-19.50

O. Simková /110/

Kevin Macke /32/

PK

B

102, 32

pondelok 18.20-19.50

streda      16.40-18.10

Mgr. J. Šnirc /102/

Kevin Macke /32/