Pracovné miesta

V prípade Vášho záujmu pracovať na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov, pošlite nám e-mailom alebo poštou, príp. doručte osobne motivačný list a svoj životopis