Ponuka kurzov 2016/2017

KURZ

MIESTNOSŤ

TERMÍN

VYUČUJÚCI

ZK 1 A

126

pondelok / streda

16.40 -18.10 hod.

Mgr. A. Feňušová