Ponuka kurzov


1. základný kurz (ZK) – 1. a 2. ročník v rozsahu 280 štyridsaťpäťminútových    vyučovacích hodín–používaná učebnica: Campus – 1. diel

Campus -  1. diel – cvičný zošit

 Poslucháči po absolvovaní základného kurzu a úspešnom zvládnutí záverečného testu získavajú Osvedčenie o absolvovaní základného kurzu /úroveň A1 – A2/

 

2. stredný kurz (SK) – 1. a 2. ročník v rozsahu 280 štyridsaťpäťminútových vyučovacích hodín–používaná učebnica+pracovný zošit    Campus I (SK 1)  / Campus II (SK 2) 

Poslucháči po absolvovaní stredného kurzu a úspešnom zvládnutí záverečného testu získavajú Osvedčenie o absolvovaní stredného kurzu /úroveň B1 – B2/

 

3. vyššie kurzy (VK) – 1. a 2. ročník v rozsahu 280 štyridsaťpäťminútových vyučovacích hodín–používaná učebnica+pracovný zošit Campus II

Poslucháči na konci vyššieho kurzu majú možnosť prihlásiť sa na všeobecnú štátnu záverečnú skúšku, po jej úspešnom absolvovaní získať Osvedčenie na úrovni C1-C2.

 

Učivo každej učebnice je dopĺňané ďalším materiálom od vyučujúceho, resp. lektora.

Obsah kurzov je daný požiadavkami na vedomosti v jednotlivých kurzoch podľa Európskeho referenčného rámca.

Požiadavky na jednotlivé kurzy, resp. ročníky: ... budú čoskoro doplnené

 

 

Prípadný záujemca o štúdium v ktoromkoľvek kurze si môže svoje vedomosti otestovať v nasledujúcich testoch:

Modelový test po základnom kurze:

test

čítanie s porozumením

Modelový test po strednom kurze:

test

čítanie s porozumením