Organizácia vyučovania a kurzov

 

Nadväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov

 

Stupeň
nároč.

Kurz

4 hod./týž.

3 hod./týž.

Úroveň jaz.
zručností

CEF/SERR

1.

základný
210-420 hod.

1.ročník  -
2.ročník  O

žiacky

1.ročník
2.ročník
3.ročník

4.ročník - O

začiatočníci
mierne pokročilí

A1 - A2

2.

stredný
280 hod.

1.ročník  -
2.ročník  O

 

stredne pokročilí
 

B1 - B2

3.

vyšší
280 hod.

1.ročník  -
2.ročník  O

 

pokročilí
 

B2 - C1

4.

prípravný
140 hod.

1.ročník  V
 

 

podľa nadväznosti
na kurzy

B2

C1 - C2

5.

konverzačný
105-140 hod.

1.ročník  -

1.ročník  -

podľa nadväznosti
na kurzy

 

Vysvetlivky:      O = osvedčenie, V = vysvedčenie 

 

Organizačnou formou vyučovania je kurz. Základný kurz zahŕňa štúdium v I. a II. ročníku. (V žiackom kurze od 11.r v I.-IV. ročníku.) Stredný kurzvyšší kurz zahŕňa taktiež štúdium v I. a II. ročníku. Na konci kurzu, po absolvovaní záverečného testu, poslucháči obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Prípravný kurz je určený pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – základnej resp. všeobecnej.
Vyučovanie vo väčšine kurzov prebieha 2 krát do týždňa v 90 minútových blokoch v čase 
od:

  • 15.00 – 16.40 hod.
  • 16.50 – 18.10 hod.
  • 18.20 – 19.50 hod.