Organizácia školského roka 2018/2019

HARMONOGRAM - školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa na Jazykovej škole začína 5. septembra 2018. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 5. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

 Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2018/2019

28.8.-3.9.2018

- dodatočný zápis; vstupné testy; konzultácie s vyučujúcimi podľa aktuálne zverejneného časového harmonogramu 

3.9.2018

zverejnenie rozvrhov /vo večerných hodinách/

zverejnenie termínov skúšok Goethe-Zertifikat /september-december 2018/

od 5.9.2018

- začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

26.9.2018 

- posledný termín doručenia prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a všeobecnej (C1-C2) štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka

2.10.2018

doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 12.10.2018

12.10.2018

termín skúšok Goethe-Zertifikat

19.10. 2018 

- termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne /jazyk anglický B2, C1/

29.10.2018

doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 10.11.2018

31.10.-2.11.2018

- jesenné prázdniny

10.11.2018 /sobota/

  termín skúšok Goethe-Zertifkat

20.-23.11.2018

- termín konania ústnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne / jazyk anglický - úroveň B2; C1-C2/

26.11.2018

doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 7.12.2018

7.12.2018

Termín skúšok Goethe-Zertifikat

december 2018

- zverejnenie termínov skúšok Goethe-Zertifikat na rok 2019

27.12.2018 - 7.1.2019   

- vianočné prázdniny

január 2019

- polročné testy 

január/február 2019

- možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

1.2.2019

- polročné prázdniny

18.- 22.2.2019

- jarné prázdniny

31. marec 2019

- posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2019

18.-23.4.2019

- veľkonočné prázdniny

apríl 2018

- písomná časť štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2019

máj/jún 2018

- ústna časť štátnych jazykových skúšok

5. jún 2019

- predbežný termín záverečných testov v 2. ročníkoch základných, stredných a vyšších kurzov

20. - 24.6.2019

predbežný termín zápisu nových poslucháčov do prvých a vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 2019/2020

28. jún 2019

záver školského roka 2018/2019

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31.10. - 2.11.2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

 27.12. 2018 -7.1.2019

 8. január 2019

 (utorok)

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

 1.2.2019

 (piatok)

 4. február 2019

 (pondelok)

jarné

 

Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

 18.2. -  22.2.2019

 25. február 2019

 (pondelok)

 

veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

 18.4. – 23.4.2019

 24. apríl 2019

 (streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

 1.7. - 31.8.2019

 2. september 2019

 (pondelok)