Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa na Jazykovej škole začína 4. septembra 2017. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 6. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. Rozvrh zverejníme 4.9.2017 /večer/  na našej internetovej stránke a taktiež na nástenkách v priestoroch Jazykovej školy. 

Vyučovanie v kurzoch sa začína od stredy 6. septembra 2017 a to podľa rozvrhov jednotlivých kurzov.

Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

 

Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2017/2018

30.8.-5.9.2017

- dodatočný zápis; vstupné testy; konzultácie s vyučujúcimi podľa aktuálne zverejneného časového harmonogramu 

od 6.9.2017

- začiatok vyučovania podľa rozvrhov jednotlivých kurzov

25.9.2017 

- posledný termín doručenia prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a všeobecnej (C1-C2) štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka

20.10. 2017 

- termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne /jazyk anglický B2, C1/

do 23.10.2017

- posledný termín na doručenie prihlášok na skúšky Goethe-Zertifikat - na termín skúšky 4.11.2017

30.- 31.10.2017

- jesenné prázdniny

4.11.2017

- skúšky Goethe-Zertifikat 

20.-24.11.2017

- termín konania ústnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne / jazyk anglický - úroveň B2; C1-C2/

december 2017

- zverejnenie presných termínov skúšok Goethe-Zertifikat na rok 2018

23.12.2017 - 5.1.2018    

- vianočné prázdniny

január 2018

- polročné testy 

január/február 2018

- možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

2.2.2018

- polročné prázdniny

26.2. - 2.3.2018

- jarné prázdniny

31. marec 2018

- posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2018

29.3-3.4.2018

- veľkonočné prázdniny

apríl 2018

- písomná časť štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2018

máj/jún 2018

- ústna časť štátnych jazykových skúšok

5. jún 2018

- predbežný termín záverečných testov v 2. ročníkoch základných, stredných a vyšších kurzov

10. jún 2017

- skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2, C1 ... 10% zľava z poplatkov za skúšku pre našich poslucháčov

21. - 25.6.2017

- predbežný termín zápisu nových poslucháčov do prvých a vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 2018/2019

29. jún 2018

záver školského roka 2017/2018

 

TERMÍNY školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné

27. október 2017(piatok)

30. – 31. október 2017

2. november 2017 (štvrtok)

Vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017 – 5. január 2018

8. január 2018 (pondelok)

polročné

1. február 2018 (štvrtok)

2. február 2018 (piatok)

5. február 2018 (pondelok)

Jarné

Prešovský kraj

23. február 2018 (piatok)

26. február.     – 2. marec 2018

5. marec 2018 (pondelok)

Veľkonočné

28. marec 2018 (streda)

29. marec –3.apríl 2018

4. apríl 2018 (streda)

Letné 

29. jún 2018 (piatok)

2. júl – 31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)