Organizácia školského roka 2016/2017

Školský rok 2016/2017 sa na Jazykovej škole začína 2. septembra 2016. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 7. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. Rozvrh zverejníme 5.9.2015 na našej internetovej stránke a taktiež na nástenkách v priestore Jazykovej školy. 

Vyučovanie v kurzoch sa začína od stredy 7. septembra 2016 a to podľa rozvrhov jednotlivých kurzov.

Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

 

Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2016/2017

2.-6.9.2016

- dodatočný zápis; vstupné testy; konzultácie s vyučujúcimi podľa aktuálne zverejneného časového     harmonogramu 

od 7.9.2016

- začiatok vyučovania podľa rozvrhu konkrétneho kurzu

23.9.2016 

- posledný termín doručenia prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a všeobecnej (C1-C2) štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka

21.10. 2016 

- termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne /jazyk anglický B2, C1/

do 21.10.2016

- posledný termín na doručenie prihlášok na skúšky Goethe-Zertifikat - na termín skúšky 4.11.2016

28.10 - 31.10.

- jesenné prázdniny

4.11.2016

skúšky Goethe-Zertifikat 

21.-25.11.2016

- termín konania ústnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne / jazyk anglický - úroveň B2; C1-C2/

december 2016

- zverejnenie presných termínov skúšok Goethe-Zertifikat na rok 2017

23.12.2016 - 5.1.2017    

- vianočné prázdniny

január 2017

- polročné testy 

do 27.1.2017 - posledný termín na doreučenie prihlášky na skúšku Goethe-Zertifikat v termíne 10.2.2017

január/február 2017

- možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

3.2.2017

- polročné prázdniny

10. február 2017

- skúšky Goethe-Zertifikat

6. - 10.3.2017

- jarné prázdniny

do 17.3.2017 - posledný termín doručenia prihlášok na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 31.3.2017

31. marec 2017

- posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2017

31. marec 2017 - skúšky Goethe-Zertifikat

13.-18.4.2017

- veľkonočné prázdniny

21. apríl2017 - písomná časť štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2017
22. máj 2017 - posledný termín doručenia prihlášky na skúšku Goethe-Zertifikat v termíne 10.6.2017
22.5-2.6.2017 - ústna časť štátnych jazykových skúšok

6.6.2017

- termín záverečných testov v 2. ročníkoch základných, stredných a vyšších kurzov

10. jún 2017 - skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2, C1 ... 10% zľava z poplatkov za skúšku pre našich poslucháčov

22. - 26.6.2016

- termín zápisu nových poslucháčov do prvých a vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok        2017/2018

30. jún 2017

záver školského roka 2016/2017

 

TERMÍNY školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

Jesenné

27. október 2016 (štvrtok)

28. október – 31. október 2016

2. november 2016 (streda)

Vianočné

22. december 2016 (štvrtok)

23. december 2016 – 5. január 2017

9. január 2017 (pondelok)

polročné

2. február 2017 (štvrtok)

3. február 2017 (piatok)

6. február 2017 (pondelok)

Jarné

Prešovský kraj

3. marec 2017 (piatok)

6. marec – 10. marec 2017

13. marec 2017 (pondelok)

Veľkonočné

12. apríl 2017 (streda)

13. apríl – 18. apríl 2017

19. apríl 2017 (streda)

Letné 

30. jún 2017 (piatok)

3. júl – 31. august 2017

4. september 2017 (pondelok)