Objednávky

Dátum zverejnenia

Číslo

Predmet

Cena vrátane DPH

Dodávateľ

5.6.2013 1/2013

Interiérová reklama v prostriedkoch MHD, v čase od 5.6.-19.06.2013 v počte 30 ks, A4 na výšku

53,70 € 

Dopravný podnik, Bardejovská 7, Prešov

5.6.2013 2/2013

Reklama v prostriedkoch MHD - obojstranný, plagát   formát A3 - umiestnenie na oknách zo strany  dverí 1 týždeň - 15  ks

179,25 € 

Dopravný podnik, Bardejovská 7, Prešov

16.12.2011 2/2011 Výmena deliacej steny   Movyrob
10.1.2011 1/2011 Skrinky   Kašper Jozef
30.12.2013 1/2014 Stravné kupóny 350 ks v hodnote 3 Eur.   VAŠA Slovensko, s.r.o.
17.01.2014 2/2014 Stravné kupóny 500 ks v hodnote 3 Eur.   VAŠA Slovensko, s.r.o.
14.02.2014 3/2014 Stravné kupóny 800 ks v hodnote 3 Eur.   VAŠA Slovensko, s.r.o.
20.02.2014 4/2014 Školské tlačivá   ŠEVT, a.s.
25.02.2014 5/2014 Webhostingové služby pre doménu www.jspresov.sk od 16.4.2014 do 16.4.2015.   D.MEDIA, s.r.o.
13.5.2014 6/2014 Stravné lístky 700 ks á 3 Eur   VAŠA Slovensko s.r.o.
3.6.2014 7/2014 Reklama v dopr. prostriedkoch MHD - obojstranný plagát A3 - 1 týždeň - 15 ks v celkovej hodnote 179,25 Eur   Dopravný podnik mesta Prešov
3.6.2014 8/2014 Správa v databáze PIS a JPIS mesta Prešov v období 1.6.2014 - 31.5.2015   VÁDIUM
2.6.2014 9/2014 Vytvorenie nového školského roku a sieťovú konfiguráciu   IFOSOFT v.o.s.
12.6.2014 10/2014 Inzercia v Život Prešova v celkovej sume 31,50 Eur   Peter Cirjak - ESSOX
16.6.2014 11/2014 Inzercia vo Večerníku dňa 20.6.2014 v hodnote 120 Eur   PRIVATPRESS
9.6.2014 12/2014 Úprava tlače osvedčení v hodnote 110 Eur   IFOSOFT v.o.s.
2.6.2014 13/2014 Tlač poštových poukážok a plagáty na zápis v JŠ v hodnote 250 Eur   AKCENT PRINT
16.6.2014 14/2014 Grafické práce - pozvánka na zápis 2014 v celkovej hodnote 30 Eur.   IZY, Prostějovská 1, Prešov
25.8.2014 15/2014

Stravné kupóny 500 ks v hodnote 3 Eur v celkovej hodnote 1516,20 Eur.
 

  VAŠA Slovensko, s.r.o.
4.9.2014 16/2014 Toner HP 1010 2 ks v celkovej hodnote 68 Eur.   D. MEDIA, s.r.o.
11.9.2014 17/2014 Toner HP 1010 5 ks v celkovej hodnote 170 Eur.   D. MEDIA, s.r.o.
17.9.2014 18/2014 Školská krieda 11 balení po 100 ks v celkovej hodnote 31,68 Eur.   ATAP - Holovač Jozef, Bažantia 13, Prešov
29.09.2014 19/2014 Stravné kupóny 635 ks po 3 Eur v celkovej hodnote 1925,58 Eur.   VAŠA Slovensko, s.r.o.
17.9.2014 20/2014 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja v celkovej hodnote 78 Eur.   AutoCont SK, a.s.
16.10.2014 23/2014 Internetová prezentácia na www.kamdomesta.sk a inzercia v periodiku Kontakty do vrecka  celkovej hodnote 150 Eur.   enter design, s.r.o.
29.10.2014 21/2014 Výmena stravných lístkov 701 ks v hodnote 3 Eur za lístky v hodnote 3,15 Eur v celkovej hodnote 105,15 Eur.   VAŠA Slovensko, s.r.o.
7.11.2014 22/2014 Toner HP 285A black repas 1 ks v hodnote 34 Eur.   D. MEDIA, s.r.o.
2.1.2015 1/2015 Stravné lístky 1000ks v á 3,15 € v celkovej hodnote 3184,02 €   VAŠA Slovensko
5.1.2015 201/2015 Učebnice Aj 150ks+ PZ 150ks v celkovej hodnote 3567 €.   OXICO
12.1.2015 2/2015 The SLOVAK SPECTATOR 2015 na rok 2015 v celkovej hodnote 39,00 €.   Slovak Spectator
14.1.2015 202/2015 Učebnice Aj 60ks+ PZ 60ks v celkovej hodnote 1426,80 €.   OXICO
2.2.2015 301/2015 Goethe-Zertifikat B2 6 ks v celkovej hodnote 336 €   GOETHE INSTITUT
24.3.2015 3/2015 Stravné lístky 1000 ks á 3,15 € v celkovej hodnote 3150,00 €   VAŠA Slovensko
8.4.2015 4/2015 Čistiace prostriedky a potreby v celkovej hodnote 165,50 €   ABC - Jana Miheličová
13.4.2015 5/2015 Webhostingové služby pre www.jspresov.sk od 16.4.2015 do 16.4.2016 v celkovej hodnote 76,00 €.   D.MEDIA
21.4.2015 203/2015 Učebnice Aj 15ks+ PZ 5ks v celkovej hodnote 274,51€.   OXICO
4.5.2015 204/2015 PZ Aj 10ks v celkovej hodnote 90€   OXICO
6.5.2015 205/2015 Úprava tlače vysvedčení a inštalácia nových tlačív v cene 43,32 €   IFOsoft, v.o.s.
5.5.2015 6/2015 Upratovací vozík Clarol 2 ks s príslušenstvom, cena spolu 197,02 €.   BADOCO
6.5.2015 7/2015 Vytvorenie nového škl.roka v programe evidencia poslucháčov v cene 22,56 €   IFOsoft, v.o.s.
6.5.2015 8/2015 Oprava chýb na webovej stránke, aktualizácia systému a odstránenie starých aplikácii v hodnote 90 €   Dominik Škerhák
12.5.2015 9/2015 Toner HP 1ks v hodnote 34 €, batéria HP - Notebook v cene 42 €   D. MEDIA, s.r.o.
25.5.2015 10/2015 Tlač poštových poukážok typ U 2000 ks + 150 ks, plagáty 30 ks v celkovej hodnote 228,06 €   AKCENT PRINT
1.6.2015 302/2015 Goethe-Zertifikat B2 8 ks, Goethe-Zertifikat C1 3 ks v celkovej hodnote 629,20 €   GOETHE INSTITUT
3.6.2015 11/2015 Reklama v prostriedkoch MHD - obojstranný plagát formát A3 - od 4.6.2015 na 2 týždne v celkovej hodnote 239,10 €   Dopravný podnik, Prešov
3.6.2015 12/2015 Internetová prezentácia na www.kamdomesta.sk a inzercia v periodiku Kontakty do vrecka v celkovej hodnote 120 €   enter design, s.r.o.
3.6.2015 13/2015 Záznam typu Basic Plus v dat. PIS a dat. JPIS mesta Prešov za obdobie od 1.6.2015 do 31.5.2016 v celkovej hodnote 49,79 €   VÁDIUM
8.6.2015 14/2015 Úprava tlače osvedčení o absolvovaní kurzu v celkovej hodnote 10,38 €  

IFOSOFT, v.o.s.
 

16.6.2015 15/2015 Stravné lístky500 ks á 3,15 €, v celkovej hodnote 1592,02 €   VAŠA Slovensko, s.r.o.
20.8.2015 16/2015 Kancelárske a čistiace potreby v celkovej hodnote do 245 €   ABC - Jana Miheličová
20.8.2015 206/2015 Učebnice ŠJ 17 ks, učebnice AJ 115 ks, PZ AJ 130 ks v celkovej hodnote do 3800 €   OXICO
24.8.2015 207/2015 Učebnice AJ 165 ks+ PZ 120 ks, učebnice NJ 24 ks+ CD 1 ks+ PZ 10 ks v celkovej hodnote do 3960 €   OXICO
20.8.2015 208/2015 Učebnice NJ 100 ks + PZ 9 ks, učebnice ŠJ 18 ks v celkovej hodnote do 1760 €   OXICO
9.9.2015 17/2015 Kontrolu BOZP, vypracovanie zaradenia pracovných činností, školenie BOZP, kontrolu PO, školenie PO v celkovej hodnote 102 €   Kuzmiaková Ladislava
10.9.2015 209/2015 Učebnice AJ 50 ks + PZ 50 ks, učebnice NJ 12 ks + PZ 29 ks v celkovej hodnote do 1650 €   OXICO
17.9.2015 210/2015 Učebnice AJ 50 ks + PZ 5 ks, učebnice NJ 21 ks v celkovej hodnote do 1110 €   OXICO
17.9.2015 211/2015 Učebnice AJ 30 ks, učebnice ŠJ 26 ks v celkovej hodnote do 1020 €   OXICO
24.9.2015 18/2015 Stravné lístky 800 ks á 3,15 €   VAŠA Slovensko, s.r.o.
28.9.2015 212/2015 Učebnice ŠJ 14 ks, PZ AJ 60 ks v celkovej hodnote do 880 €   OXICO
29.9.2015 213/2015 Učebnice ŠJ 15 ks v celkovej hodnote do 304,50 €   OXICO
30.9.2015 19/2015 Toner HP 1010 repes. 2 ks v celkovej hodnote 72 €   D.MEDIA, s.r.o.
2.10.2015 20/2015 Obnovu domény jspresov.sk od 30.9.2015 do 30.9.2016 v celkovej hodnote 23,90 €   D.MEDIA, s.r.o.
10.9.2015 21/2015 Opravu vertikálnych žalúzií v celkovej hodnote do 55 €   M-TECH partner, s.r.o.
19.10.2015 22/2015

Friendschip september 2015 - jún 2016 v celkovej hodnote 10,20 €

  FLP Matilda Blahová
19.10.2015 214/2015 Toner OKI v celkovej hodnote 46,80 €   D.MEDIA, s.r.o.
19.10.2015 215/2015 Učebnice AJ 7 ks + PZ 5 ks, učebnica NJ  1 ks   OXICO
3.11.2015 303/2015 Goethe-Zertifikat B2 6 ks, C1 2 ks, B1-Modul Horen 4 ks, B1-Modul Lesen 4 ks B1-Modul Schreiben 4 ks, B1-Modul Sprechen 4 ks v celkovej hodnote 642,40€   GOETHE INSTITUT
4.11.2015 216/2015 Učebnice NJ 8 ks, učebnice AJ 10 ks + PZ 10 ks v celkovej hodnote do 350 €   OXICO
16.11.2015 217/2015 Učebnice NJ 2 ks + PZ 1 ks + CD 2 ks, učebnice AJ 10 ks + PZ 10 ks v celkovej hodnote do 310 €   OXICO
20.11.2015 23/2015 Stravné lístky 96 ks á 3,15 €   VAŠA Slovensko, s.r.o.
2.12.2015 24/2015 Toner OKI Black 1 ks, OKI RN 3 ks v  celkovej hodnote 193,20 €   D. MEDIA, s.r.o.
8.12.2015 25/2015 Školské tlačivá na školský rok 2016/2017 podľa prílohy   Ševt
8.12.2015 26/2015 Toner HP 101 repas. 3 ks v hodnote 108€   D.MEDIA s.r.o.
8.12.2015 27/2015 Keramické tabule 180x120 standart 5 ks  v celkovej hodnote 949,80 €   KNK PLUS výrobné družstvo
8.12.2015 28/2015 Poštové poukážky typu U 2500 ks +    100 ks v celkovej hodnote 85,20 €   AKCENT PRINT
16.12.2015 29/2015 Projektor Epson EB  204 ks v hodnote 1600 €, univerzálny strop. držiak 3 ks v hodnote 160,20 €   D.MEDIA, s.r.o.
16.12.2015 30/2015 NTB HP 250 6 ks v hodnote 2500,80 €, taška na notebook 6 ks v hodnote 77,76€   D.MEDIA, s.r.o.
21.12.2015 31/2015 Reproduktor Genius SP-HF 1250B 40w 5ks v celkovej hodnote 212,50 €   AXDATA
21.12.2015 32/2015 Wifi Routers 2 x 80 € a montáž projektorov v cene 542,50 €   D.MEDIA, s.r.o.
21.12.2015 33/2015 Kancelárske a čistiace potreby podľa vlastného výberu do celkovej sumy 152 €   ABC -  Jana Miheličová
21.12.2015 34/2015 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu do celkovej sumy 80 €   ATAP - Holovač Jozef
21.1.2016 201/2016 Učebnice ŠJ 12 v celkovej hodnote 265,93 €   OXICO
22.12.2015 218/2015 Servisnú prehliadku ERP EURO 2000T v sume 44,16 €   IFOSOFT v.o.s.
22.1.2016 1/2016 Stravné lístky 500 ks á 3,15 €   VAŠA Slovensko, s.r.o.
14.1.2016 2/2016 Toner HP LJ 1102W 1 ks v hodnote 34 €   D. MEDIA s.r.o.
22.1.2016 3/2016 Stravné lístky 1000 ks á 3,15 €   VAŠA Slovensko s.r.o.
29.1.2016 202/2016 Pracovný zošit AJ 7 ks v celkovej hodnote 63,56 €   OXICO
29.1.2016 203/2016 Učebnica AJ 45 ks, PZ AJ 38 ks v celkovej hodnote 1039,84 €   OXICO
29.1.2016 204/2016 Učebnice NJ 15 ks, PZ NJ 1 ks v celkovej hodnote 248,27 €   OXICO
8.2.2016 4/2016 Kancelárske a čistiace potreby v hodnote 53 €   ABC - Jana Miheličová
5.2.2016 5/2016 Univerzálny stropný držiak, externý disk + montáž projektoru a držiaka v celkovej hodnote do 285 €   D. MEDIA s.r.o.
14.3.2016 6/2016 Skriňa policová úzka 7x, skrinka nízka jednopolicová 7x, sokel 7x, šatníková skriňa 1x, sokel 1x   JOMA - nábytok
11.4.2016 205/2016 Učebnica AJ 30 ks, PZ AJ 30 ks v celkovej hodnote do 736 €   OXICO
22.4.2016 7/2016 Stravné lístky 1000 ks á 3,15 €   VAŠA Slovensko, s.r.o.
27.4.2016 206/2016 Učebnica AJ 30 ks, PZ AJ 30 ks v celkovej hodnote do 740 €   OXICO
9.5.2016 8/2016 Toner HP 285 A 1 ks, HP 1010 3 ks, OKI C310/C510/C530 Blaxcck 1 ks   D. MEDIA s.r.o.
1.6.2016 9/2016 Tlač reklamných plagátov A3 90 ks v celkovej hodnote 126 €   AKCENT PRINT
6.6.2016 301/2016 Goethe-Zertifikat B2 6ks, C1 1ks, B1 Modul Horen 1ks, B1 Modul Lesen 1ks, B1 Modul Schreiben 1ks, B1 Modul Sprechen 1ks v celkovej hodnote 387,45 €   GOETHE INSTITUT
7.6.2016 9/2016 Reklama v prostriedkoch MHD od 8.6.2016 na dva týždne v celkovej hodnote 239,10 €   Dopravný podnik mesta Prešov
8.6.2016 10/2016 Inzercia v dat. Prešovského Internet. Servera a dat. Jenotného Podnikat. Info. Systému mesta Prešov na obdobie od 1.6.2016-31.5.2017 v hodnote 49,79 €   VÁDIUM, Prešov
9.6.2016 11/2016 Toner OKI C310 C/MY RN 1 ks v hodnote 49,20 €   D. MEDIA s.r.o.
20.4.2016 11/2016 Inzercia v Kam do mesta v hodnote 168 €   enter design, s.r.o.
8.8.2016 207/2016 Učebnica AJ 190 ks, PZ AJ 190 ks v celkovej hodnote 4324 €   OXICO
8.9.2016 208/2016 Notebook + taška v celkovej hodnote 392,96 €   D. MEDIA s.r.o.
9.9.2016 210/2016 Učebnice NJ 83 ks, PZ NJ 75 ks v celkovej hodnote 1670,81 €   OXICO
12.9.2016 12/2016 Kancelárske a čistiace potreby v celkovej hodnote 280 €   ABC - Jana Miheličová
12.9.2016 209/2016 Učebnice AJ 80 ks, PZ AJ 50 ks v celkovej hodnote 1735,47 €   OXICO
15.9.2016 211/2016 Učebnice TJ 14 ks v celkovej hodnote 288,82 €   OXICO
15.9.2016 212/2016 Učebnice NJ 26 ks, ŠJ 14 ks v celkovej hodnote 575,90 €   OXICO
20.9.2016 213/2016 Pracovné zošity AJ 11 ks, PZ NJ 4 ks v celkovej hodnote 155,50 €   OXICO
20.9.2016 214/2016 Učebnice NJ 30 ks, PZ NJ 30 ks v celkovej hodnote 463,35 €   OXICO
27.9.2016 13/2016 Stravné lístky 262 ks á 3,15 €   VAŠA Slovensko, s.r.o.
28.9.2016 215/2016 Pracovné zošity NJ 22 ks v celkovej hodnote 196,46 €   OXICO
5.10.2016 14/2016 Stravné lístky 360 ks á 3,15 €   VAŠA Slovensko, s.r.o.
11.10.2016 15/2016 Toner HP 285 black repas v celkovej hodnote 28,50 €   D. MEDIA s.r.o.
12.10.2016 216/2016 Učebnice AJ 10 ks, PZ AJ 15 ks v celkovej hodnote 290,60 €   OXICO
18.10.2016 217/2016 Učebnice AJ 5 ks, PZ AJ 5 ks, Uč. ŠJ 1 ks v celkovej hodnote 110 €   OXICO
4.11.2016 218/2016 Učebnice a PZ NJ 30 ks, Uč. NJ 1 ks, Uč. AJ 5 ks, PZ AJ 5 ks, Uč. TJ 1 ks v celkovej hodnote 476,41 €   OXICO
9.11.2016 219/2016 Učebnice TJ RETE! 1 LIBRO DI CLASSE 1 ks v hodnote 20,63 €   OXICO
30.11.2016 16/2016 Stravné lístky 264 ks á 3,38 € a vrátenie 51 ks stravných lístkov á 3,15 € v celkovej honote 739,58 €   VAŠA Slovensko s.r.o.
7.12.2016 220/2016 CR 18 vešiak - jelša 2 ks v celkovej hodnote 176 €   NOBYT
1.12.2016 221/2016 Učebnice AJ 15 ks, PZ 15 ks v celkovej hodnote 367,80 €   OXICO