Možnosti využitia vysvedčení a certifikátov

Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške

 • jazyková úroveň podľa SERR B2
 • možnosť vykonať túto skúšku v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom jazyku
 • Touto skúškou si  môže dať ktokoľvek potvrdiť úroveň svojich jazykových vedomostí.
 • Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na ZŠ (1. a 2. stupeň), pokiaľ má absolvované aj vysokoškolské štúdium 2. stupňa

 

Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške

 • jazyková úroveň podľa SERR C1-C2
 • možnosť vykonať túto skúšku v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom jazyku
 • Výhodou tohto vysvedčenia je, že ním jeho držiteľ získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka na základných a stredných školách. Tu však musí byť splnená ďalšia podmienka: držiteľ takéhoto vysvedčenia musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
 • Na základe tohto vysvedčenia Vám môže byť vystavený živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej, resp. tlmočníckej činnosti. (POZOR! NIE úradné prekladateľstvo a tlmočníctvo s úradnou pečiatkou).
 • Toto vysvedčenie je taktiež akceptované (skúsenosti sú s Maďarskom a Českou republikou) ako certifikát o jazykovej úrovni C1, za ktorý dostávajú uchádzači o štúdium na vysokých školách istý počet kreditov.

 

 Medzinárodné certifikáty

Anglický jazyk  CITY&GUILDS

Možnosť vykonať skúšku na všetkých jazykových úrovniach A1 až  C2. Uchádzač o tento certifikát si volí, či chce vykonať len písomnú časť alebo len ústnu časť. Ak si zvolíte obidve časti, bude vám ich úspešné vykonanie potvrdené dvoma certifikátmi.

 

 • Výhodou je, že je to britský certifikát, čím majú uľahčený život tí študenti, ktorí sa rozhodli pre štúdium napr. vo Veľkej Británii. Nemusia neskôr na univerzite robiť jazykovú skúšku.

 

Nemecký jazyk GOETHE-INSTITUT

Ponúkame skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

Tieto skúšky pozostávajú z písomnej a ústnej časti.

 • Výhodou je, že je to nemecký certifikát (úroveň C1), čím majú uľahčený život aj tí študenti, ktorí sa rozhodli pre štúdium na nemeckých príp. rakúskych univerzitách. Nemusia neskôr na univerzite robiť jazykovú skúšku.
 • Z praxe vieme, že je veľmi žiadaný Goethe-Zertifikat B2, ktorý je potrebné podľa nemeckej legislatívy dokladovať, pokiaľ chcete v Nemecku vykonávať svoje povolanie napr. lekári, zdravotné sestry atď. Od roku 2014 musia lekári dokladovať svoje jazykové zručnosti na úrovni C1