Hodnotenie webu

(Nepovinné) Vaše celé meno, ak by sme sa Vás chceli opýtať na detaily Vášho názoru.
(Nepovinné) E-mail, na ktorom sa Vás môžeme opýtať na detaily Vášho názoru.
Hodnotenie
Vaše hodnotenie novej stránky (ako v škole).
Ako sa Vám páči nové rozloženie informácií a prehľadnosť? Dokážete nájsť všetko, čo potrebujete?
Ako sa Vám páči nový kabát stránky?
Chceli by ste niečo zmeniť alebo vylepšiť?