Faktúrynew

1290001651 Stravovacie kupóny 1520,55     29.03.2012 VAŠA Slovensko s.r.o.

Masarykova 26,

08001 Prešov

35683813
3671200373 Servis kopírovacieho stroja   188,33     03.04.2012 versity, a.s. Strojnícka 1, 08006 Prešov 36396222
214854278 Mobilné telekomunikačné služby     24,44     10.04.2012 ORANGE Slovensko,a.s. 

Prievozská 6/A,

82109 Bratislava

35697270
3621200931 Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2012     25,49        20.04.2012 versity, a.s.

Bratislavská 29

01001 Žilina

36396222
3621201040 MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2012   193,28     24.04.2012 versity. a.s.

Bratislavská 29

0101 Žlilina

36396222
201204008 WEB hosting "Beta" pre doménu 12 mesiacov     76,00     11.04.2012 D.MEDIA, s.r..o.

Nemcovce 84,

08212 Nemcovce

36487708
8737181249 VUC NET DSL   131,45     11.04.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

82513 Bratislava

35763469 
1737181435 Telekomunikačné služby - pevná linka     18,01     11.04.2012 Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova 10,

82513 Bratislava

35763469
212040224 Servisné práce 4.-6..2012   387,14     11.04.2012 Asseco Solutions,a.s.

Bárdošova 2,

83101 Bratislava

00602311
312007 Prevádzkové náklady  1.-3.2012   307,30     19.04.2012 Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23,

06901 Snina

00161721
3671200574 Toner do kopírovacieho stroja     71,90     30.04.2012

versity, a.s. 

 

Strojnícka 1,

08006 Prešov

36396222
V/12/0007 Záloha na služby spojené s užívaním 4650,00     11.04.2012 Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10,

08001 Prešov

00161837
1290002330 Stravovacie kupóny 3108,00     03.05.2012 VAŠA Slovensko

Masarykova 26,

08001 Prešov

35683813
37838175778 VUC NET DSL   131,45     09.05.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

82513 Bratislava

35763469
2738175975 Telekomunikačné služby - pevná linka     15,08     09.05.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

82513 Bratislava

35763469
2151989478 Mobilné telekomunikačné služby      24,44     11.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270
12080 Utierky skladané ZZ zelené 735     24,98     21.05.2012 Jana Miheličová - ABC

Budovateľská 38,

080 01 Prešov

17206022
4739168927 Telekomunikačné služby- pevná linka     16,75     07.06.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469
8739168741 VUC NET DSL   110,40     12.06.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

82513 Bratislava

35763469
3671200811 Servis kopírovacieho stroja   203,36     15.06.2012 versity, a.s. Strojnícka 1, 08006 Prešov 36396222
122005108 Inštalácia programu žiakov na šk. rok  2012/13     22,92     13.06.2012 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Sabinovská 36,

08001 Prešov

31666108
2155443128 Mobilné telekomunikačné služby     24,44     29,062012 Orange Slovensko, a.s.

 

Prievozská 6/A,

82109 Bratislava

35697270
1207039 Záznam typu Basic Plus (www.pis.sk,www.jpis.sk)     59,75     2.07.2012 Vádium .s.r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov                 31720161
1122205176

Obálka na dokumentáciu (pre jazykové školy)

Triedna kniha (pre jazykové školy) - zálohová faktúra

  166,69     25.06.2012 ŠEVT a.s.

Plynárenská 16,

97472 Banská Bystrica

31331131
2122205095

Obálka na dokumentáciu pre jazykové školy)

Triedna kniha (pre jazykové školy) vyúčtovacia faktúra

 

  166,90

- 166,90

      0,00

    29.06.2012 ŠEVT a.s.

Plynárenská 16,

97472 Banská Bystrica

 

31331131
V/12/0011 Záloha na služby spojené s užívaním 4650,00     06.07.2012 Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10,

08001 Prešov

00161837
212070087 Servisné práce 7.-9.2012   387,14     06.07.2012 Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2,

83101 Bratislava

00602311
3120052 Prevádzkové náklady 4.-6.2012   308,00        10.07.2012 Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23,

06901 Snina

 

00161721
212140042 Propagácia letákov v čase: 14.06.-27.06.2012     35,76     10.07.2012 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Bardejovská 7,

08006 Ľubotice

31718922
0740163874 VUC NET DSL   152,50     11.07.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

82513 Bratislava

 

35763469
0740164134 Telekomunikačné služby - pevná linka     18,05     11.07.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

82513 Bratislava

35763469
3120011

Vyúčtovanie prevádzkových

nákladov za I.polrok 2012

18969,56

--9630,00

  9339,56

    29.06.2012 Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10,

Prešov

00161837
20 Nájomné 1.-6.2012     435,00     16.07.2012 Základná škola

Májové námestie 1,

08001 Prešov

36165638
21

Vyúčtovanie energie

I.polrok 2012

     80,39     16.07.2012 Základná škola

Májové námestie 1

08001 Prešov

3165638
3621201791

Nové verzie MAGMA HCM

3.štvrťrok 2012

    25,49     16.07.2012 versity

Bratislavská 29,

01001 Žilina

36396222
 36396222 MAGMA HCM - systémová podpora II. štvrťrok 2012   193,28     20.07.2012 versity

Bratislavská 29,

01001 Žilina

36396222
2158902140 Mobilné telekomunikačné služby     31,37     09.07.2012 Orange Slovensko a.s.

Prievozská 6/A

82109 Bratislava

35697270
9741159345 VUC NET DSL   131,45     08.08.2012 Slovak Telecom, a.s.

Karadžičova  10,

82513

Bratislava

35763469
2741159610 Telekomunikačné služby - pevná linka      15,25     08.08.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

82513

Bratislava

35663469
201211881 Friendship - časopis        9,00     08.08.2012 FLP Matilda Blahova   33621462
3120011 Elektrická energia I.polrok 2012 - dobropis   -478,00     31.08.2012 Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10,

08001

Prešov

00161837
0184833622 Mobilné telekomunikačné služby     33,68     31.08.2012

Orange,

Slovensko. a.s.

Prievozská 6/A,

82109

Bratislava

39697270
7742149370 VUC NET DSL   131,45     11.09.2012 Slovak Telekom. a.s.

Karadžičova 10,

82513

Bratislava

35663469
3742149556

Telekomunikačné služby -

pevná linka

 

    18,82     11.09.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10,

825 13        Bratislava

 

3563469
129004426 Stravovacie kupóny     93,90     11.09.2012 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26

08001 Prešov

35683813
27/2012 Kontrola BOZP, Školenie BOZP, Kontrola PO, Školenie PO, Školenie Protipožiarnej hliadky   116,50     14.09.2012 Kuzmiaková Ladislava

Bajkalská 24

08001 Prešov

41342046
2165830691 Mobilné telekomunikačné služby     36,36     25.09.2012 ORANGE, a.s.

Prievozská 6/A,

82109 Bratislava

39697270
201209012 Registrácia/Obnova domény       23,90     27.09.2012 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 84

08212 Nemcovce

36487708
1290004791 Stravovacie kupóny     607,20     01.10.2012 VAŠA Slovensko

Masarykova 26,

08001 Prešov

35683813
31220229 Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa"      40,00     04.10.2012 Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2

08001 Prešov

37870475
99751203 Mesačník "Verejná správa" ročník 2013 - záloha      57,60     01.10.2012 Poradca s.r.o.,

Pri Celulózke 40,

01001 Žilina

3637121
V/12/0015 Záloha na služby spojené s užívaním  5300,00     04.10.2012 Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10,

08001 Prešov

00164837
212100083 Servisné práce od 01.10.2012  do 31.12.2012    387,14     8.10.2012 Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2

83101 Bratislava

00602311
8743136697 VUC NET DSL    131,45     9.10.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469

1743136883

 

Telekomunikačné služby - pevná linka      19,18     9.10.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469
122009063 Registračný poplatok pre PC 6       3 ,98     9.10.2012 IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť

Sabinovská 36,

08001 Prešov

31666108
3621202665

Nové verzie MAGMA  HCM - 4. štvrťrok 2012

     25,49     16.10.2012

AutoCont SK a.s.

 

Einsteinova 24, 85101 Bratislava 36396222
99751203 Predplatné mesačníka Verejbá správa 2013 - výčtovanie zálohovej faktúry

      57,60

-    57,60

       0,00

    23.10.2012

PORADCA.r.o.

 

Pri Celulózke 40

01001 Žilina

36371271

3621202778

 

MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2012    193,28     23.10.2012 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava 36396222
0184833622 Mobilné telekomunikačné služby      40,84     18.10.2012 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

35697270
1290800804 Stravovacie kupóny  1061,34     26.10.2012 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26

08001 Prešov

35683813
3671201381 Servis kopírovacieho stroja       89,52     24.10.2012 AutoCont SK a.s.

Strojnícka 1

08006 Prešov

36396222
7330112307 MANAŽMENT ŠKOLY v praxi -predplatné mesačníka január-decembe 2013 - predfaktúra      56,16     5.11.2012 IURA EDITION spol. s r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2 31348262
1744124980 Telekomunikačné služby - pevná linka      15,20     7.11.2012 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469
12011258 Seminár - Správa registratúry      39,00     7.11.2012 Asociácia správcov registratúry

M.R. Štefánika 310

97271 Nováky

37922190
12185 Hygienické utierky, školské kriedy      18,16     9.11.2012 Jana Miheličová - ABC

Budovateľská 38,

08001 Prešov

17206022
2172899374 Mobilné telekomunikačné služby      24,53     12.11.2012 Orange Slovensko a.s.

Metodova 8,

82108 Bratislava

35697270
3671201560 Toner do kopírovacieho stroja      35,76     23.11.2012

AutoCont SK a.s.

Strojnícka 1

08006 Prešov

36396222
2012110289 Seminár Zákonník práce 2013     36,00     29.11.2012 RELIA s.r.o. Trnavská 80 82102 Bratislava 31369308
3671201573 Oprava kopírovacieho stroja   111,67     29.11.2012 AutoCont SK a.s.

Strojnícka 1

08006 Prešov

31369308
200202894 Zvesti MŠ a MK 2013 - záloha       6,00     29.11.2012 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9

97599 Banská Bystrica

36631124
1290800893 Stravovacie kupóny - záloha 724,74     5.12.2012 VAŠA Slovensko s.r.o.

Masarykova 26

08001 Prešov

35683813
2745124665 VUC NET DSL 131,45     7.12.2012 Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469
9021427  DRAK  encyklópedia mzdového účtovníctva - záloha 59,04     7.12.2012 MzdyServis, s.r.o.

Fraňa Mojtu 16

94901 Nitra

34124705
5745124851 Telekomunikačné služby - pevná linka 17,24     7.12.2012 Slovak Telekom a.s.

Karadžičova 10

82513

Bratislava

35763469

1290005828

 

Stravovacie kupóny - vyúčtovanie

 724,74

-724,74

      0,00

    10.12.2012 VAŠA Slovensko s.r.o.

Masyrykova 26

08001 Prešov

35683813
3120074 Vyúčtovanie prevázkových nákladov 1.9.-31.12.2012 142,80     10.12,.2012 Sredná priemyselná škola

Partizánska 1059

06901 Snina

00161721
2176439508 Mobilné telekomunikačné služby 37,10     10.12.2012

ORANGE Slovensko a.s.

 

 

 

Metodova 8

82108 Bratislava

35697270
129021090 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - vyúčtovanie

 59,04

-59,04

   0,00

    11.12.2012

Mzdy Servis s.r.o.

Fraňa Mojtu 16

94901 Nitra

34124705
3671201653 Toner do kopírovacieho stroja 58,81     11.12.2012 AutoCont SK a.s.

Strojnícka 1

08006 Prešov

36396222
1202318947 Zvesti MŠ  a MK - vyúčtovanie

 6,00

-6,00

  0,00

    17.12.2012 Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9

97599 Banská Bystrica

36631124
212121262 Prechod na iSPIN2 485,00     18.12.2012 Asseco Solutions a.s.

Bárdošova 2

83101 Bratislava

0062311
35/2012 Prenájom tried 290,00 GZ4/6/2012   20.12.2012 Základná škola

Májové námestie 1

08001 Prešov

36165638
36/2012 Náklady na elektrickú energiu, vykurovanie, spotreba vody  v prenajatých priestoroch za obdobie 5.9.-20.12.2012  53,59 GZ4/6/2012   20.12.2012 Základná škola

Májové námestie 1

08001 Prešov

36165638
1208534

A-SL/SL-A, F-SL/SL-F,   N-SL/SL-N,  R-SL/SL-R,

SP-SL/SL-SP veľký    slovník

336,94     21.12.2012

OXICO

jazykové knihy

Mudroňova 58,

81103 Bratislava

11667958
3621203370 MAGMA   HCM systémová podpora - 4.štvrťrok 2012 193,28 SW/OD/2010/142   27.12.2012 AutoCont SK a.s..

Einsteinova 24

85101 Bratislava

36396222
12212 Čistiace a kancelárske potreby 436,45     27.12.2012 Jana Miheličová - ABC

Budovateľská 38

08001 Prešov

17206022
3671201786 Pravidelná údržba kop.stroja, výmena spotrebného materiálu 213,97     27.12.2012 Auto Cont SK a.s.

Strojnícka1

08006 Prešov

36369222
00102012 Výroba skríň a písacieho stola 400,00     28.12.2012 Jozef Kašper

Stuľany 170,

08643 Koprivnica

45595194
3120014 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov II.polrok 2012

  9062,78

-9950,,00

   -887,22

    28.12.2012

Stredná priemyselná škola stavebná

 

Plzenská 10,

08001 Prešov

00161837
201212036 Batéria pre HP, rádiomagnetofóny, DLP projektor, Notebook, HDD externý 1757,00     27.12.2012

D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 84

08212 Nemcovce

36487708
201212038 Univerzálny stropný držiak, montáž projektoru vrátane rozvodov, kábel, DVD-R Verbatin cake 50 ks   331,80     27.12.2012 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 84

08212 Nemcovce

36487708
201212037 DVD rekordér, rádiomagnetofón,viazač hrebeňovej väzby, tonery 1276,20     28.12.2012 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 84

08212 Nemcovce

36487708
7746103051 Telekomunikačné služby - pevná linka     21,00     31.12.2012 Slovak Telekom a.s

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469
7101320243

MANAŽMENT ŠKOLY

január-december 2013 - vyúčtovanie

  56,16

- 56,16

    0,00

    31.12.2012 IURA EDITION spol.s r.o.

Oravská 17

82109 Bratislava

31348262
1390400309

Stravovacie kupóny

- záloha

1616,20     9.01.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26

08001 Prešov

35683813
130002 Záloha na služby spojené s užívaním za I.štvrťrok 2013  4300,00     14.01.2013 Stredná priemyselná škola stavebná

Plzenská 10

08063 Prešov

00161837
1132201392 Záloha na školské tlačivá 161,72     23.01.2013

ŠEVT  , a.s.

 

Cementárska

cesta 16

97472 Banská Bystrica

31331131
8746102831 VUC NET DSL 131,45     10.01.2013 Slovak Telekom a.s.

Karadžičova

10

82513

Bratislava

35763469
2179981178 Mobilné telekomunikačné služby 24,59     9.01.2013 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

35697270

 

1390000448

 

Stravovacie kupóny

- vyúčtovacia faktúra

  1516,20

-1516,20

        0,00

    15.01.2013 VAŠA Slovensko a.s.

Masarykova 26

08001 Prešov

35683813
213010341 Poskytovanie nových verzií SPIN  na rok 2013 zapracovanie legislatívnych zmien 964,51     21.01.2013 Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2

83101 Bratislava

00602311
2132201261

Školské tlačivá

- vyúčtovacia faktúra

  161,72

-161,72

       0,00

    05.02.2013 ŠEVT  a.s.

Cementárska 16

97472 Banská Bystrica

31331131
2747081438

Telekomunikačné služby

- pevná linka

  14,99     07.02.2013

Slovak Telekom, a.s.

 

Karadžičova 10,

82513

Bratislava

35763469
9747081228 VUC NET DSL 131,45     07.02.2013

Slovak Telekom,

a.s.

Karadžočova

10,

82513 Bratislava

35763469

1353063

 

Slovak Spectator - časopis rok 2013,2014,2015  98,00     13.02.2013 The Slovak Spectator

Lazaretská 12,

81108 Bratislava

2020308257

 

 

 

2183577263 Mobilné telekomunikačné služby   24,64     25.02.2013 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8,

82108

Bratislava

35697270
130039 Opierky a sedačky na školské stoličky  204,00     26.02.2013

DIPOS s.r.o.

 

Horná 54

97401 Banská Bystrica

31560156
1748063621 VUC NET DSL  131,45     07.03.2013

Slovak Telekom,

a.s.

Karadžičova 10,

82513

Bratislava

35763469
5748063816

Telekomunikačné služby - pevá linka

 

   16,56     07.03.2013

Slovak Telekom,

a.s.

Karadžičova

10,

82513

Bratislava

35763469
1390800239 Stravovacie kupóny -záloha 1516,20     21.03.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26,

08001 Prešov

35683813
1390001585 Stravovacie kupóny -vyúčtovacia faktúra

  1516,20

-1516,20

        0,00

    27.03.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26,

08001 Prešov

35683813
201304008 WEB hosting 2013-2014     76,00     05.04.2013 D.MEDIA s.r.o.

Nemcovce 84

08212

Kapušany

36487708
2187194987 Mobilné telekomunikačné služby    25,24     31.03.2013

Orange

Slovensko s.r.o.

Metodova 8

82108 Bratislava

35697270
4749043472 VUC NET DSL  131,45     9.04.2013 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469
1749043657 Telekomunikačné služby -  pevná linka   15,40     9.04.2013

Slovak Telekom,

a.s.

Karadžičova 10

82513

Bratislava

35763469
2190838551 Mobilné telekomunikačné služby   24,53     10.04.2013 Orange Slovensko s.r.o.

Metodova 9

82108

Bratislava

35697270
3130021 Prevádzkové náklady I.Q.2013  134,40     12.04.2013 Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059

06901 Snina

00161721
213040197 Servisné práce od 1.04.2013-30.06.2013  387,14     9.04.2013

Aseco Aolutions, a.s.

Bárdošova 2

83101 Bratislava

00602311
3621300911 Nové verzie MAGMA - 2.štvrťrok 2013    25,49     18.04.2013 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24,85101 Bratislava 3639622
3671300415 Toner do kopírovacích strojov    94,28     18.04.2013

Auto Cont Sk

a.s.

Strojnícka 1

08006

Prešov

36396222
3621301022 MAGMA HCM systémová podpora 1. štvrťrok 2013  193,28     24.04.2013

Auto Cont Sk

a.s.

Einsteinova 24

85101 Bratislava

36396222
1390402363 Stravovacie kupóny -záloha 1819,44     23.04.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26

08001 Prešov

35683813
1390002180

Stravovacie kupóny -

vyúčtovacia faktúra

  1819,44

-1819,44

        0,00

    02.05.2013 VAŠA Slovensko s.r.o.

Masarykova

26

08001 Prešov

35683813
9750028797 VUC NET DSL 131,45     10.05.2013 Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469
2750028983 Telekomunikačné služby - pevná linka 17,08     10.05.2013

Slovak Telekom,

a.s.

Karadžičova 10

82513 Bratislava

35763469

 

 13055 Hygienické utierky 24,98     10.05.2013 Jana Miheličová - ABC

Budovateľká 38

08001 Prešov

17206022
2194494621 Mobilné telekomunikačné služby 24,44     13.05.2013 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

 

35697270
2131044 Inzercia Kam do mesta 84.00     05.06.2013 enter design, s.r.o.

Hutnícka 1

04001 Košice

36217891

2013003 Grafické práce - Pozvánka na zápis 2013 50,00     21.06.2013 IZY, s.r.o.

Prostejovská 1

08001 Prešov

36492167
3130003 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za I.polrok 2013

15411,01

-8600.00

6811,01

    24.06.2013

SPŠ stavebná

 

Plzenská 10

08001 Prešov

00161837
132006051 Inštalácia osvedčenia a úprava programu 64,08     25.06.2013

IFOSOFT

verej.obch.spoloč.

Sabinovská 36

08001 Prešov

31666108
139128 Inzercia v PIS od 1.6.2013 - 31. 5. 2014 59,75     28.06.2013 VÁDIUM, s.r.o.

Plzenská 2

08001 Prešov

31720161
213140024 Propagácia letákov v dopr.prostr.MHD od 1.6. - 12.6.2013 179,28     04.07.2013 DP mesta Prešov, a.s.

Bardejovská 7

08006 Ľubotice

31718922
3130039 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za II.štvrťrok 163,80     05.07.2013 SPŠ

Partizánska 23

06901 Snina

00161721
213140026 Propagácia letákov v dopr.prostr.MHD od 05.06. - 19.06.2013 53,64     09.07.2013 DP mesta Prešov, a.s.

Bardejovská 7

08006 Ľubotice

31718922
213070121

Servisné práce za obdobie od 01.07. - 30.09.2013

 

387,14     11.07.2013 Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2

83101 Bratislava 37

00602311
1751915010 VUC NET DSL 131,45     11.07.2013 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

35763469
7751916116 Telekomunikačné služby - pevná linka 17,41     11.07.2013 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava

35763469
201300123 Náklady za nájom triedy od 08.01. - 20.06.2013 355,00     15.07.2013 Základná škola

Májové námestie 1

08001 Prešov

36165638
201300124 Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie od 08.01. - 20.06.2013 65,18     15.07.2013 Základná škola

Májové námestie 1

08001 Prešov

36165638
3621301803 Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2013 25,49     18.07.2013 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

85101 Bratislava

36396222
130009 Zálohová platba za služby spojené s užívaním na 3.štvrťrok 2013 4300,00     03.07.2013 SPŠ stavebná

Plzenská 10

08001 Prešov

00161837
2201946687 Mobilné telekomunikačné služby 30,84     19.07.2013 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava

35697270
1390800550 Stravovacie kupóny -záloha 3032,40     18.07.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

83102 Bratislava

35683813
1132205764 Školské tlačivá -zálohová faktúra 85,73     19.07.2013 ŠEVT, a.s.

Plynárenská 6

82109 Bratislava

31331131
1390003538 Stravné kupóny -vyúčtovacia faktúra

3032,40

-3032,40

0,00

    29.07.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

83102 Bratislava

35683813
3621301921 MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2013 193,28     25.07.2013 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

85101 Bratislava

36396222
375917785 VUC NET DSL 131,45     8.8.2013 Slovak Telekom,a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

35763469
4752917980 Telekomunikačné služby - pevná linka 15,31     8.8.2013

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
2205617183 Mobilné telekomunikačné služby 28,06     19.8.2013 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 09 Bratislava
 

35697270

1132205764 Školské tlačivá - zálohová faktúra 85,73     19.7.2013 ŠEVT, a.s.

Cementárenská cesta 16

974 72 Banská Bystrica
 

31331131
2132205516 Školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra 85,73-85,73=0     22.7.2013 ŠEVT, a.s.

Cementárenska cesta 16

974 72 Banská Bystrica
 

31331131
1753874070 Telekomunikačné služby - pevná linka 16,42     9.9.2013

SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
9753873884 VUC NET DSL 131,48     9.9.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
2209289101 Mobilné telekomunikačné služby 24,62     11.9.2013 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
13040 Tlač poštových poukážok typu U 154,02     12.9.2013

Pavol Šidelský

AKCENT PRINT
 

Sibírska 31

080 01 Prešov
 

34906061
201309030 Obnova domény www.jspresov.sk od 30.9.2013 - 30.9.2014 23,90     27.9.2013 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
172013 Vyučovanie cudzieho jazyka NJ 36,00     2.10.2013 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
213100082 Servisné práce za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 387,14     4.10.2013 Asseco Solutions, a.s.

Bárdošova 2

831 01 Bratislava
 

00602311
99753065 Predplatné mesačníka "Verejná správa" 2014 - zálohová faktúra 33,00     18.9.2013 PORADCA, s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01 Žilina
 

36371271
99753065 Predplatné mesačníka " Verejná správa " 2014 66-33=33,00     7.10.2013 PORADCA, s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01 Žilina
 

36371271
2013018 Vytvorenie novej internetovej stránky ww.jspresov.sk 550,00     8.10.2013 IZY, s.r.o.

Prostějovská 1

080 01 Prešov
 

36492167
2212876405 Mobilné telekomunikačné služby 41,22     11.10.2013 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
0754777160 VUC NET DSL 131,45     16.10.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1755651796 Telekomunikačné služby - pevná linka 22,36     18.10.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
3621302675 Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2013 25,49     23.10.2013 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
7340131577 Predplatné mesačníka " Verejná správa" 2014 - zálohová faktúra 64,20     11.10.2013 IURA EDITION, spol.s r.o.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava
 

31348262
7101440827 Predplatné mesačníka " MANAŽMENT ŠKOLY"- vyúčtovacia faktúra 64,20-64,20=0     23.10.2013 IURA EDITION, spol. s.r.o.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava
 

31348262
10022006 Stravné kupóny - zálohová faktúra 517,20     15.10.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
1390004907 Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra 517,20-517,20=0     24.10.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
3621302793 MAGMA HCM - systémová podpora za 3. štvrťrok 2013 193,28     28.10.2013 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
201310021 Nákup tlačiarne a tonera 107,10     25.10.2013 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
202013 Vyučovanie cudzieho jazyka NJ 162,00     6.11.2013 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
20131094 Nákup učebníc  pre vyučovanie RJ 13,10     11.11.2013 SUGARBOOKS, s.r.o.

Mariánska 277

951 45 Horné Lefantovce
 

44833865
2131922 Platba za inzercia v mesačníku "Kam do mesta" - 6 uverejnenení 108,00     8.11.2013 enter design, s.r.o.

Hutnícka 1

040 01 Košice
 

36217891
201311021 Nákup tonera do tlačiarne 132,00     18.11.2013 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

26487708
2216573034 Mobilné telekomunikačné služby 25,50     25.11.2013 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
6756639626 Telekomunikačné služby - pevná linka 17,30     26.11.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1020130058 Nákup textilných tabúľ do tried 862,92     28.11.2013 BALTRADE, s.r.o.

Nová 134

017 01 Považská Bystrica
 

44363044
2013153 Pranie a čistenie obrusov 12,50     27.11.2013 Stanislav Tabačko - PERMA

Levočská 17

080 01 Prešov
 

45915555
5756622108 VUC NET DSL 131,45     28.11.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1390800860 Stravné kupóny - zálohová faktúra 930,95     25.11.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
1390005500 Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra 930,95-930,95=0     29.11.2013 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
2013012 Nákup pier s vyhotovením reklamnej aplikácie 105,00     10.12.2013 Damián Hudák

Levočská 95

080 01 Prešov
 

41750454
4756776756 VUC NET DSL 131,45     10.12.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
3756799985 Telekomunikačné služby - pevná linka 22,39     10.12.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
139021043 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - zálohová faktúra 59,04     16.12.2013 MzdyServis, s.r.o.

Fraňa Mojtu 16

949 01 Nitra
 

34124705
3130057 Prevádzkové náklady 151,20     17.12.2013 SPŠ Snina

Partizánska 1059/23

069 01 Snina
 

00161721
V/12/0012 Služby spojené s užívaním - zálohová faktúra 4300,00     8.10.2013 SPŠ stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
3130017 Služby spojené s užívaním - vyúčtovacia faktúra 11990,83-8600=3390,83     17.12.2013 SPŠ stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
3671301597 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja, oprava fixačnej jednotky 237,64     19.12.2013 AutoCont SK, a.s.

Strojnícka 1

080 06 Prešov
 

36396222
2013048 Grafický návrh plagátu Deň otvorených dverí 40,00     20.12.2013 IZY, s.r.o.

Prostějovská 1

080 01 Prešov
 

36492167
282013 Vyučovanie cudzieho jazyka NJ 90,00     20.12.2013 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
2220354456 Mobilné telekomunikačné služby 31,78     20.12.2013 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
3621303317 MAGMA HCM systémová podpora za 4. štvrťrok 2013 193,28     20.12.2013 AutoCont SK a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
13089 Tlač poštových poukážok typu U, príprava - kovolist 58,32     19.12.2013 Pavol Šidelský AKCENT PRINT

Sibírska 31

080 01 Prešov
 

34906061
1300100098 Nákup farieb na maľovanie stien v triedach 80,30     20.12.2013 Štefan Bašista - BAFEX

Protifašistických bojovníkov 8

080 01 Prešov
 

10741038
300202894 Predplatné ZVESTI MS a MK SR - zálohová faktúra 6,00     10.12.2013 Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica
 

36631124
1302691904 Predplatné ZVESTI MS a MK SR - vyúčtovacia faktúra 6,00-6,00=0     27.12.2013 Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica
 

36631124
2013120155 Seminár mzdovej účtovníčky 42,00     27.12.2013 RELIA, s.r.o.

Trnavská 80

821 02 Bratislava
 

31369308
13184 Kancelárske a čistiace prostriedky 400,70     30.12.2013 Jana Miheličová - ABC

Budovateľská 38

080 01 Prešov
 

17206022
8757779428 Telekomunikačné služby - pevná linka 18,54     31.12.2013 SLOVAK TELEKOM, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
201312029 Nákup tonerov do tlačiarní 207,00     30.12.2013 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
3757756824 VÚC NET DSL 131,45     17.01.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1390800947 Stravné kupóny - zálohová faktúra 1061,34     01.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
1490000175 Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra 1061,34-1061,34=0   1/2014 07.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B,

83102 Bratislava
 

35683813
2223940966 Mobilné telekomunikačné služby 24,71     10.01.2014 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82108 Bratislava
 

35697270
V/14/0001 Služby spojené s užívaním za 1. štvrťrok 2014 4300,00     10.01.2014 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
3621400074 Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2014 25,49     21.01.2014 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
214010234 RAP za rok 2014 964,51     22.01.2014 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

82109 Bratislava
 

00602311
1490800106 Stravné kupóny - zálohová faktúra 1516,20     17.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratoslava
 

35683813
1490000559 Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra 1516,20-1516,20=0   2/2014 27.01.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B,

831 02 Bratislava
 

35683813
214010548 Servisné práce za obdobie od 01.01. - 31.03. 2014 387,14     21.01.2014 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava
 

00602311
22014 Vyučovanie Nj 198     31.01.2014 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
8758759818 Telekomunikačné služby - pevná linka 15,16     10.02.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1758744095 VUC NET DSL 131,45     10.02.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
4140600 Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi 47,00     24.02.2014 EDOS - PEM, s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava
 

36287229
1490800198 Stravné kupóny - zálohová faktúra 2525,92     14.02.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
1490000981 Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra 2425,92-2425,92=0   3/2014 26.02.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
2227704614 Mobilné telekomunikačné služby 24,71    

26.02.2014
 

ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
1142200588 Školské tlačivá - zálohová faktúra 165,82     20.02.2014 ŠEVT, a.s.

Cementárenská 16

974 72 Banská Bystrica
 

31331131
2142200525 Školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra 165,82-165,82=0   2/2012 06.03.2014 ŠEVT, a.s.

Cementárenská 16

974 72 Banská Bystrica
 

31331131
62014 Vyučovanie cudzieho jazyka 144,00     07.03.2014 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
6759735156 VUC NET DSL 131,45     10.03.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
9759752916 Telekomunikačné služby - pevná linka 20,41     10.03.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

 
2231448489 Mobilné telekomunikačné služby 24,62     14.03.2014 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
201403035 Webhostingové služby pre doménu www.jspresov.sk 76,00   5/2014 31.03.2014 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 84

082 12 Kapušany
 

36487708
122014 Vyučovanie cudzieho jazyka 108,00     04.04.2014 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
214040083 Servisné práce za obdobie od 01.04.-30.06.2014 387,14     04.04.2014 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava
 

00602311
3140025 Prevádzkové náklady 140,70     08.04.2014 SPŠ Snina

Partizánska 1059/23

069 01 Snina
 

00161721
3621400779 Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2014 25,49     09.04.2014 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
1760730121 VUC NET DSL 131,45     09.04.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
2760747601 Telekomunikačné služby - pevná linka 16,02     09.04.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
3621400998 MAGMA HCM - systémová podpora - 1. štvrťrok 2014 193,28     30.04.2014 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
2235136263 Mobilné telekomunikačné služby 24,44     30.04.2014 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
142014 Vyučovanie cudzieho jazyka 108,00     07.05.2014 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
0761747956 Telekomunikačné služby - pevná linka 15,97     07.05.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
3761731639 VUC NET DSL 131,45     07.05.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
V/14/0002 Služby spojené s užívaním na 2. štvrťrok 2014 - zálohová faktúra 4300,00     16.04.2014 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
V/14/0003 Služby spojené s užívaním na 3. štvrťrok 2014 - zálohová faktúra 4300,00     07.07.2014 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
1763748172 VÚCNET DSL 131,45     15.7.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
214070109 Servisné práce za obdobie 1.7. - 30. 9. 2014 387,14     15.7.2014 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava
 

00602311
201400142 Nájom triedy za obdobie 1. 1. - 30. 6. 2014 625,00     16.7.2014 ZŠ Májové námestie

Májové námestie 6639/1

080 01 Prešov
 

36165638
201400143 Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie 1. 1. - 30. 6. 2014 114,75     16.7.2014 ZŠ Májové námestie

Májové námestie 6639/1

080 01 Prešov
 

36165638
3621401806 Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2014 25,49     17.7.2014 AutoCont SK a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
2246448054 Mobilné telekomunikačné služby 35,64     18.7.2014 Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
201409006 Toner HP 1010 repas. 2 ks 68,00     10.09.2014 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
7765875731 Telekomunikačné služby - pevná linka 16,42     11.09.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
201409015 Toner HP 1010 repas. - 5 ks 170,00     12.09.2014 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
140429 Krieda biela 100 ks 31,68     18.09.2014 ATAP - Jozef Holovač

Bažantia 13

080 01 Prešov
 

34655395
2253913357 Mobilné telekomunikačné služby 25,61     18.09.2014 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
5913069055 EPI Zbierka zákonov, Verejná správa SR, EPI Finančný spravodajca - zálohová faktúra 79,60     19.09.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina
 

31592503
201409028 Registrácia/obnova domény 23,90     25.09.2014 D. MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
1490800916 Stravné kupóny - zálohová faktúra 1925,58     29.9.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
V/14/0004 Služby spojené s užívaním na IV.štvrťrok 2014 - zálohová faktúra 4300,00     2.10.2014 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
322014 Vyučovanie NJ 342,00     06.10.2014 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
5021413528 EPI Zbierka zákonov, EPI Finančný poradca, Verejná správa SR - vyúčtovacia faktúra 79,60-79,60=0     07.10.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina
 

31592503
214100123 Servisné práce za obdobie 01.10. - 31.12. 2014 387,14     8.10.2014 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava
 

00602311
0767607650 Telekomunikačné služby 28,30     8.10.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
5766801359 VÚCNET DSL 131,45     10.10.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1490004682 Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra 1925,58-1925,58=0     10.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
2257870120 Mobilné telekomunikačné služby 38,81     10.10.2014 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
201400002 Prenájom jazykovej učebne za 09/2014 91,00     14.10.2014 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
3621402747 Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2014 25,49     20.10.2014 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
3621402863 MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2014 193,28     29.10.2014 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
1490801032 Stravné kupóny - zálohová faktúra 112,35     29.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
1490005021 Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra 112,35-112,35=0     3.11.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
342014 Vyučovanie NJ 513,00     4.11.2014 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
7350143034 Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka - zálohová faktúra 66,00     10.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava
 

31348262
7101563023 Manažment školy v praxi- predplatné mesačníka - vyúčtovacia faktúra 66-66=0     24.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava 2
 

31348262
201411005 Toner HP 285A black repas 1 ks 34,00     10.11.2014 D. MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
201400003 Prenájom jazykovej učebne za 10/2014 78,00     10.11.2014 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
4767766140 VÚCNET DSL 131,45     11.11.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
4767763844 Telekomunikačné služby - pevná linka 15,94     11.11.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
20140404 Internetová prezentácia na www.kamdomesta.sk a inzercia v periodiku Kontakty do vrecka 150,00     18.11.2014 enter design, s.r.o.

Hutnícka 1

040 01 Košice
 

36217891
2261885981 Mobilné telekomunikačné služby 24,55     24.11.2014 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
372014 Vyučovanie cudzieho jazyka - NJ 399,00     26.11.2014 Mgr. Horvátová Valéria

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
142011034 Inštalácia úprav tlače vysvedčenia 11,46     1.12.2014 IFOSOFT, v.o.s.

Sabinovská 36

080 01 Prešov
 

31666108
201400005 Prenájom jazykovej učebne za 11/2014 97,50     2.12.2014 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
201400007 Prenájom jazykovej učebne za 12/2014 78,00     2.12.2014 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
3140072 Náklady spojené s užívaním 163,80     5.12.2014 SPŠ Snina

Partizánska 1059/23

069 01 Snina
 

00161721
1490005631 Vrátenie stravných lístkov -373,95     10.12.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
1020140118 Keramické tabule 5 ks 949,80     10.12.2014 BALTRADE, s.r.o.

Nová 134

017 01 Považská Bystrica
 

44363044
150650144 DLP projektor Optoma W300+ projekčné plátno 1065,16     10.12.2014 ALZA.sk

Jateční 33

170 00 Praha 7
 

27082440
9768712875 Služby pevnej siete 16,37     10.12.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762 Bratislava
 

35763469
6768716207 VUCNET DSL 131,45     10.12.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
150728756 Laserová tlačiareň, kábel 189,32     12.12.2014 ALZA.sk

Jateční 33

17000 Praha 7
 

27082440
2265900556 Služby mobilnej siete 24,80     12.12.2014 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
9021427 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - zálohová faktúra 59,04     12.12.2014 MzdyServis, s.r.o.

Fraňa Mojtu 16

949 01 Nitra
 

34124705
201400173 Prenájom triedy za obdobie od 2.9. - 19. 12. 2014 465,00     16.12.2014 ZŠ Májové námestie

Májové námestie 6639/1

080 01 Prešov
 

36165638
201400174 Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie od 2.9. - 19. 12. 2014 85,93     16.12.2014 ZŠ Májové námestie

Májové námestie 6639/1

080 01 Prešov
 

36165638
3140028 Náklady spojené s užívaním 8318,61     16.12.2014 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
14178 Kancelárske potreby 203,81     17.12.2014 ABC - Jana Miheličová

Budovateľská 38

080 01 Prešov
 

17206022
140564 Krieda 57,60     17.12.2014 ATAP - Jozef Holovač

Bažantia 13

080 01 Prešov
 

34655395
1400088 USB kľúče, tašky na notebook, reproduktory 128,70     17.12.2014 AXDATA, s.r.o.

Škultétyho 22

080 01 Prešov
 

36508411
412014 Vyučovanie cudzieho jazyka NJ 342,00     17.12.2014 Mgr. Horvátová Valéria

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
14077 Poštové poukážky typ U 64,80     18.12.2014 AKCENT PRINT

Sibírska 31

080 01 Prešov
 

34906061
149021095 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - vyúčtovacia faktúra 59,04-59,04=0     18.12.2014 MzdyServis, s.r.o.

Fraňa Mojtu 16

949 01 Nitra
 

34124705
3621403516 MAGMA HCM za 4.štvrťrok 2014 193,28     19.12.2014 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
201412021 Stropný držiak 5 ks, montáž, materiál 747,05     19.12.2014 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
151372449 Olejový radiátor 63,54     22.12.2014 ALZA.sk

Jateční 33

17000 Praha
 

27082440
201412027 Projektor2x, stropný držiak 2x, montáž, materiál 1093,00     22.12.2014 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
2267802515 dobropis -14,20     22.12.2014 Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
2014014 Oprava podlahy, brúsenie, nalakovanie 116,93     29.12.2014 SAN Podlahoviny

Francovce 530/15

087 01 Giraltovce
 

35248611
201412029 Toner HP 5 ks 151,14     29.12.2014 D.MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
1089801093 Služby mobilnej siete 8,39     31.12.2014 O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

35848863
8769664215 VUCNET DSL 131,45     31.12.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1/201413822 Prenájom kopírky 45,34     31.12.2014 IKARO, s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
7770315743 Služby pevnej siete 15,70     31.12.2014 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
150039 Učebnice Aj 3567,00     13.1.2015 Ing. Ján Strapec - OXICO

Panónska cesta 6/3819

851 04 Bratislava
 

11667958
215010111 SPIN - RAP za rok 2015 964,51     16.1.2015 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava
 

00602311
2269940676 Služby mobilnej siete 8,24     20.1.2015 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8

821 08 Bratislava
 

35697270
1590000300 Stravné lístky - vyúčtovacia faktúra 3184,02-3184,02=0     12.1.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Račianske mýto 1/B

831 02 Bratislava
 

35683813
3621403925 Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2015 25,49     26.1.2015 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
211875 The Slovak Spectator - predplatné - zálohová faktúra 39,00     23.1.2015 The Slovak Spectator, The Rocks, s.r.o.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava
 

31386237
1553042 The Slovak Spectator - vyúčtovacia faktúra 39,00-39,00=0     3.2.2015 The Slovak Spectator, The Rocks, s.r.o.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava
 

31386237
215010490 SPIN - servisné práce za obdobie od 1.1. - 31.3. 2015 387,14     23.1.2015 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava
 

00602311
V/15/0001 Služby spojené s užívaním za 1. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra 4300,00     23.1.2015 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
150326 Učebnice Aj 1426,80     23.1.2015 Ing.Ján Strapec - OXICO

Panónska cesta 6/3819

851 04 Bratislava
 

11667958
201500001 Prenájom jazykovej učebne 01/2015 71,50     10.2.2015 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
VF1/201510286 Prenájom kopírky 84,08     6.2.2015 IKARO, s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
22015 Vyučovanie cudzieho jazyka NJ 342,00     10.2.2015 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
0770616047 Služby pevnej siete 20,00     10.2.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
3770618499 VUCNET DSL 131,45     10.2.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1091792183 Služby mobilnej siete 14,99     18.2.2015 O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

35848863
52015 Vyučovanie cudzieho jazyka NJ 285,00     4.3.2015 Mgr. Valéria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
VF1/201510622 Prenájom kopírky 60,17     5.3.2015 IKARO, s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
201500003 Prenájom jazykovej učebne 02/2015 78,00     11.3.2015 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
2771588055 Služby pevnej siete 15,60     11.3.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1093843238 Služby mobilnej siete 14,99     11.3.2015 O2 Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

35848863
0771592184 VÚCNET DSL 131,45     11.3.2015 Slovak Telecom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
2279679106 Prenos tel. čísla -8,00     26.3.2015 Orange Slovensko a.s.

Metodova 8

821 09 Bratislava
 

25697270
92015 Vyučovanie cudzieho jazyka 513,00     1.4.2015 Mgr.Valéria Horvátová

Mukačevská 7920/21

080 01 Prešov
 

47026812
1590800428 Stravné lístky - zálohová faktúra 3184,02     26.3.2015 VAŠA Slovensko a.s.

Masaryková 26

080 01 Prešov
 

35683813
1590001830 Stravné lístky - vyúčtovacia faktúra 3184,02 - 3184,02=0     1.4.2015 VAŠA Slovensko a.s.

Masaryková 26

080 01 Prešov
 

35683813
15037 Čistiace prostriedky 165,5     8.4.2015 ABC - Jana Miheličová

Budovateľská 38

080 01 Prešov
 

17206022
201510934 Prenájom kopirovacieho stroja 120,12     10.4.2015 IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
8772489157 Telefón 16,49     10.4.2015 Slovak Telecom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
7773337058 VÚCNET 131,45     14.4.2015 Slovak Telecom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
3150034 Náklady spojené s užívaním 126,00     14.4.2015 SPŠ Snina

Partizánska 1059/23

069 01 Snina
 

00161721
215040126 Servisné práce za obdobie 01.04. - 30. 06. 2015 387,14     14.4.2015 Asseco Solutions, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava
 

00602311
201500006 Prenájom jazykovej učebne za 03/2015 91,00     14.4.2015 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
V/15/0002 Služby spojené s užívaním za 2. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra 4300,00     14.4.2015 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
1095857637 Služby mobilnej siete 19,60     15.4.2015 O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

35848863
201504022 Webhostingové služby pre www.jspresov.sk od 16.4. 2015 - 16. 4. 2016 76,00     21.4.2015 D. MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

082 12
 

36487708
3621500076 Nové verzie MAGMA HCM 2. štvrťrok 2015 25,49     21.4.2015 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
3621500195 MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2015 193,28     22.4.2015 AutoCont SK, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
152149 Učebnice Aj 274,51     24.4.2015 Ing.Ján Strapec - OXICO

Panónska cesta 6/3819

851 04 Bratislava
 

11667958
132015 Vyučovanie cudzieho jazyka 456,00     30.4.2015 Mgr.Valeria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
VF1/201511213 Prenájom kopírovacieho stroja 112,87     6.5.2015 IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
301550002 Upratovací vozík 2ks - Zálohová faktúra 197,02     5.5.2015 BADOCO s.r.o.

Rumunská 11

040 01 Košice
 

43977669
152315 Učebnice Aj 90,00     6.5.2015 Ing.Ján Strapec - OXICO

Panónska cesta 6/3819

851 04 Bratislava
 

11667958
301510618 Upratovací vozík - Vyúčtovacia faktúra 197,02-197,02=0,00     7.5.2015 BADOCO s.r.o.

Rumunská 11

040 01 Košice
 

43977669
201500007 Prenájom jazykovej učebne za 04/2015 84,50     11.5.2015 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov

37877186
9773426723 VÚCNET 131,45     11.5.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
4773421228 Služby pevnej siete 14,75     11.5.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1097826213 Služby mobilnej siete 14,99     14.5.2015 O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24

85101 Bratislava
 

35848863
152005021 Konfigurácia programu Ifosoft, vytvorenie nového školkého roka 22,56     19.5.2015 IFOsoft, v.o.s.

Sabinovská 36

08001 Prešov
 

3166108
2015-0501 oprava chýb spôsobená škodlivým kódom, aktualizácia systému, odstránenie starých aplikácii 90,00     19.5.2015 Dominik Škerhák

Štúrova 3

08001 Prešov
 

45708924
201505020 Toner 1 ks, baréria-notebook 1 ks 76,00     26.5.2015 D. MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27

08212
 

36487708
152005042 Úprava tlače vysvedčení, inštalácia úprav 43,32     21.5.2015 IFOsoft, v.o.s.

Sabinovská 36

08001 Prešov
 

31666108
172015 Vyučovanie NJ za mesiac máj 2015 456,00     2.6.2015 Mgr. Valeria Horvátová Mukačevská 21 080 01 Prešov 47026812
201500009 Prenájom jazykovej učebne za máj 2015 104,00     3.6.2015 Základná škola

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
15022 Poštové poukážky, plagáty 228,06     3.6.2015

Pavol Šidelský AKCENT PRINT
 

Sibírska 31

080 01 Prešov
 

34906061
VF1/201511578 Prenájom kopírky 93,78     4.6.2015 IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
6774373892 Služby pevnej siete 14,72     10.6.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
0774379562 VUCNET 131,45     10.6.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
20150151

Internetová prezentácia na www.kamdomesta.sk a inzercia v periodiku Kontakty do vrecka
 

120,00     10.6.2015 enter design, s.r.o.

Hutnícka 1

040 01 Košice
 

36217891
1100637864 Služby mobilnej siete 16,79     12.6.2015 O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

35848863
FV/1506012 Inzercia v PIS za obdobie od 1.6.2015 do 31.5.2016 49,79     15.6.2015 Vádium - IT s.r.o.

Plzenská 2

080 01 Prešov
 

44542194
152006029 Oprava tlače osvedčení 10,38     16.6.2015 IFOSOFT v.o.s.

Sabinovská 36

080 01 Prešov
 

31666108
212015 Vyučovanie NJ za mesiac jún 2015 342,00     17.6.2015 Mgr. Valeria Horvátová

Mukačevská 21

080 01 Prešov
 

47026812
1590800786 Stravné lístky - zálohová faktúra 1592,02     18.6.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26

080 01 Prešov
 

35683813
1590003139 Stravné lístky - vyučtovacia faktúra 1592,02-1592,02=0,00     23.6.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Masarykova 26

080 01 Prešov
 

35683813
3150019

Služby spojené s užívaním: - zálohové faktúry č. V/15/0001, V/15/0002 = celková suma k uhrade
 

11058,24-4300-4300= 2458,24
 

    22.6.2015 SPŠ stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
201500011 Prenájom jazykovej učebne za 6/2015 71,50     29.6.2015 ZŠ Bajkalská

Bajkalská 29

080 01 Prešov
 

37877186
3150060 Náklady spojené s užívaním 153,30     6.7.2015 SPŠ Snina

Partizánska 23

069 01 Snina
 

00161721
215140043 Dopravný podnik - inzercia 239,10     6.7.2015 Dopravný podnik mesta Prešov

Bardejovská 7

080 06 Ľubotice
 

31718922
1152203606 Triedne knihy, Prihlášky na štátnu jazykovú skúšku 273,95     6.7.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
V/15/0003 Služby spojené s užívaním na 3. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra 4300,00     7.7.2015 SPŠ stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
3621501031 Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2015 25,49     9.7.2015 AutoCont SK a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
2775324363 Služby pevnej siete 20,60     9.7.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
0775330005 VÚC NET 131,45     9.7.2015 Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
VF1/201511955 Prenájom kopírovacieho stroja 60,89     13.7.2015 IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
215070096 ISPIN služba č.1 3Q.2015 -poradenstvo 387,14     9.7.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
1102781007 Služby mobilnej siete 23,60     9.7.2015 O2 Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

35848863
EM41201500485 Goethe Institut - zahraničné testy 629,20     13.7.2015 GOETHE INSTITUT Dachauer Str. 122, 80637 Munchen  
3621501188 MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2015 193,28     27.7.2015 AutoCont SK a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

36396222
84098683

Predpatné  PORADCA 2016 - zálohová faktúra
 

24,90     27.7.2015 PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01 Žilina
 

36371271
201500113 Nájom triedy za obdobie 1.1.-30.6.2015 850,00     4.8.2015 ZŠ Májové námestie

Májové námestie 1

080 01 Prešov
 

36165638
201500114 Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie od 1.1.-30.6.2015 156,06     5.8.2015 ZŠ Májové námestie

Májové námestie 1

080 01 Prešov
 

36165638
2152203445 Triedné knihy, Prihlášky na štátnu jazykovú skúšku - zúčtovacia faktúra 273,95-273,95=0,00     6.8.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
VF1/201512157 Prenájom kopírovacieho stroja 7/2015 26,40     11.8.2015 IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
3776276512 Služby pevnej siete 16,36     11.8.2015 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
84098683 Predplatné PORADCA 2016 - zúčtovcia faktúra: 49,80-24,90=24,90     11.8.2015 PORADCA s.r.o.

Pri Celulózke 40

010 01 Žilina
 

36371271
8776281856 VÚC NET 131,45     12.8.2015 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
15107 Kancelárske potreby, Čistiace potreby 240,30     20.8.2015 ABC - Jana Miheličová Budovateľská 38, 080 01 Prešov 17206022
1104880731 Služby mobilnej siete 14,99     20.8.2015 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863
VF1/201512472 Prenájom kopírovacieho stroja 27,00     4.9.2015 IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
63/2015 Školenie BOZP a PO 102,00     4.9.2015 Kuzmiaková Ladislava

Bajkalská 24

080 01 Prešov
 

41342046
153892 Učebnice AJ a ŠJ 3791,70     7.9.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
153916 Učebnice NJ a ŠJ 1746,73     9.9.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
154022 Učebnice AJ a NJ 3945,47     10.9.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
2777227262 Služby pevnej siete 14,45     10.9.2015 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
3777232988 VÚC NET 131,45     10.9.2015 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava
 

35763469
1106906852 Služby mobilnej siete 14,99     16.9.2015 O2 Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava
 

35848863
154847 Učebnice AJ a NJ 1610,59     17.9.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1590801199 Stravné lístky - Zálohová faktúra 2547,22     24.9.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 080 01 Prešov 35683813
155386 Učebnice AJ a NJ 1098,39     28.9.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
155472 Učebnice AJ a ŠJ 1014,00     28.9.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1590004746 Stravné lístky - Vyučtovacia faktúra 2547,22-2547,22=0     30.9.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 080 01 Prešov 35683813
201509033 Toner HP 1010 2ks 72,00     1.10.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
201509032 Obnova domény od 30.9.2015 do 30.9.2016 23,90     1.10.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
155893 Učebnice ŠJ a AJ 862,50     6.10.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1510000438 Oprava žalúzií 52,96     7.10.2015 M-TECH partner s.r.o. Vodárenská 28 080 01 Prešov 31728251
156015 Učebnice ŠJ 304,50     7.10.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
V/15/0004 Služby spojené s užívaním na 4. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra 4300,00     7.10.2015 SPŠ Stavebná

Plzenská 10

080 01 Prešov
 

00161837
VF1/201512861 Prenájom kopírovacieho stroja 9/2015 92,56     8.10.2015 IKARO s.r.o.

Okružná 32

080 01 Prešov
 

31656544
215100082 Servisné práce, poradenstvo, služba č.1 10-12/2015 387,14     8.10.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
201500013 Prenájom jazykovej učebne za 9/2015 91,00     8.10.2015 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
4778176815 Služby pevnej siete 131,45     12.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
3778171134 Služby pevnej siete 21,55     12.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
3621502026 Nové verzie MAGMA HCM 4. štvrťrok 2015 25,49     12.10.2015 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
1500220 Učebnice ŠJ - dobropis -533,25     12.10.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1109764795 Služby mobilnej siete 30,70     14.10.2015 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 358488623
156475 Učebnice AJ 135,00     15.10.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
201511881 Predplatné cudzojazyčných časopisov 2015/2016 - zálohová faktúra 10,20     19.10.2015 FLP Matilda Blahová Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava 33621462
7360104402 Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 01/2016-12/2016 - zálohová faktúra 68,40     19.10.2015 Wolters Kluwer s.r.o.

Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava
 

31348262
201510028 Toner OKI C310/C510/C530 cyan RN 46,80     21.10.2015 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
156836 Učebnice AJ a NJ 160,21     21.10.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
3621502153 MAGMA HCM systémová podpora - 3.štvrťrok 2015 193,28     23.10.2015 AutoCont SK a.s. Einteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
1516-3704 Časopisy na šk.r. 2015/2016 16,00     26.10.2015 Ares s.r.o. Banselova 4 821 04 Bratislava 31363822
7101676679 Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi - vyúčtovacia faktúra 68,40-68,40=0     27.10.2015 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 31348262
20151039 Predplatné cudzojazyčných časopisov - vyúčtovacia faktúra 10,20-10,20=0     5.11.2015 FLP Matilda Blahová Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava 33621462
201500015 Prenájom jazykovej učebne 10/2015 104,00     6.11.2015 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
VF1/201513132 Prenájom kopírovacieho stroja 119,02     6.11.2015 IKARO s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
9779141215 Služby pevnej siete 131,45     10.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
9779144353 Služby pevnej siete 16,54     10.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
11118286616 Služby mobilnej siete 16,07     10.11.2015 O2 Slovakia s.r.o. Einteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
157438 Učebnice NJ a AJ 340,92     10.11.2015 OXICO - Ing. Ján Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
5021517073 Verejná správa 2016 - Vyúčtovacia faktúra 84,00-84,00=0     11.11.2015 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
2015110033 Seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky a leg.zmeny 2016" 48,00     12.11.2015 RELIA s.r.o. Trnavská 80 821 02 Bratislava 31369308
1590801463 Stravné lístky 309,60     23.11.2015 VAŠA Slovensko s.r.o.

Hlavná 56

080 01 Prešov
 

356838123
EM41201500838 GOETHE INSTITUT 642,40     26.11.2015 GOETHE INSTITUT Dachauer Str. 122, 80637 Munchen  
2015412006 Toner pre OKI 4 ks 193,20     8.12.2015 D.MEDIA,s.r.o. Nemcovce 84 08212 Kapušany 36487708
201500017 Prenájom priestorov za 11/2015 91,00     7.12.2015 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 08001 Prešov 37877186
201500018 Prenájom priestorov za 12/2015 91,00     8.12.2015 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 08001 Prešov 37877186
201512013 Toner HP 1010 3 ks 108,00     10.12.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 08212 Kapušany 36487708
4780055216 Služby pevnej siete 15,50     7.12.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469
7780051949 VUV NET 131,45     7.12.2015 Slovak Telekom Bajkalská 29 81762 Bratislava 35763469
1114180216 Služby mobilnej siete 14,99     9.12.2015 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 35848863
4151453410 Dodávka a montáž nábytku 949,80     14.12.2015 KNK PLUS v.d. Majerská cesta 73, 97401 Banská Bystrica 47151994
1150032 Prevádzkové náklady za mesiace 9-12 2015 215,60     15.12.2015 Gymnázium Lipany Komenského 13 08271 Lipany 00161047
159020878 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva 59,04     16.12.2015 MzdyServis Fraňa Mojtu 16 94901 Nitra 34124705
15063 Poštové poukážky typu U 85,20     18.12.2015 AKCENT PRINT Sibírska 31 08001 Prešov 34906061
3150098 Náklady spojené s užívaním 50,40     18.12.2015 SPŠ Snina Partizánska 23 06901 Snina 00161721
201500180 Nájom triedy za obdobie 9-12 2015 425,00     18.12.2015 ZŠ Májové námestie Májové námestie 1 08001 Prešov 36165638
201500181 Náklady spojené s užívaním za obdobie 9-12 2015 78,03     18.12.2015 ZŠ Májové námestie Májové námestie 1, 08001 Prešov 36165638
201512032 Projektor Epson EB 4 ks, Univerzálny strop. držiak 3 ks 1760,20     18.12.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 08212 Kapušany 36487708
201512031 Notebooky HP 250 6 ks, taška na notebook 6 ks 2578,56     18.12.2015 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 08212 Kapušany 36487708
3150037 BOZP 4.Q.270,revízie - 133 137,00     18.12.2015 SPŠ Stavebná Plzenská 10 08001 Prešov 00161837
FV1500086 Reproduktory Repro Genius 5 ks 212,50     21.12.2015 AXDATA Škultétyho 22 08001 Prešov 36508411
15171 Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb 151,63     22.12.2015 ABC - Jana Miheličová Budovateľská38 08001 Prešov 17206022
FV150399 Kancelárske potreby 79,68     22.12.2015 ATAP - Holovač Jozef Bažantia 13 08001 Prešov 34655395
VF1/201513756 Prenájom kopírovacieho stroja 74,63     23.12.2015 IKARO Okružná 32 08001 Prešov 31656544
201512034 Lištovanie a montáž Wifi AP zariadení a dataprojektorov 702,50     21.12.2015 D.MEDIA Nemcovce 84 08212 Kapušany 36487708
3621502914 Magma 4.Q. 2015 193,28     18.12.2015 AutoCont SK Einsteinova 24 85101 Bratislava 36396222
4780967665 Služby pevnej siete 14,78     31.12.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469
4780964352 VUC NET 131,45     11.1.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1162200112 Tlačivá - Zálohová faktúra 260,80     11.1.2016 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
1690800104 Stravné lístky á 3,15 € 500 ks - Zálohová faktúra 1592,02     11.1.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Hlavná 56      080 01 Prešov 35683813
216010110 ISPIN služba č.2-nové verzie 964,51     25.1.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
1116959887 Služby mobilnej siete 24,06     25.1.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
3621503378 Nové verzie MAGMA HCM 1. štvrťrok 2016 25,49     15.1.2016 AutoCont SK Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
1690000358 Stravné lístky á 3,15 € 500 ks - Zúčtovacia faktúra 1592,02-1592,02=0     15.1.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
V/16/0001 Služby spojené s užívaním 1. štvrťrok 2016 - Zálohová faktúra 3300,00     15.1.2016 SPŠ Stavebná Plzenská 10  080 01 Prešov 00161837
201601014 Toner HP LJ 1102W 34,00     26.1.2016 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
216010464 ISPIN 1.Q.2016 poradenstvo služba č.1 387,14     18.1.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
1600329 Učebnice ŠJ 265,93     26.1.2016 OXICO - Ing. Ján  Strapec Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
2162200240 Školské tlačivá - zúčtovacia faktúra 260,80-260,80=0     26.1.2016 ŠEVT Cementárenská cesta 16       974 72 Banská Bystrica 31331131
1690800191 Stravné lístky v hodnote á 3,15 € 1000 ks - Zálohová faktúra 3184,02     26.1.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1690000662 Stravné lístky v hodnote á 3,15 €  1000 ks - Zúčtovacia faktúra 3184,02-3184,02=0     28.1.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Hlavná 56      080 01 Prešov 35683813
201606648 Slovak Spectator - Zálohová faktúra 36,00     28.1.2016 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava 35790253
201600002 Prenájom priestorov za obdobie 1/2016 65,00     5.2.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
60209568 Slovak Spectator 2016 - Zúčtovacia faktúra 36,00-36,00=0     5.2.2016 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81461 Bratislava 35790253
VF1/201610233 Prenájom kopírky 115,25     5.2.2016 IKARO, s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
16016 Kancelárske a čistiace potreby 52,90     8.2.2016 ABC - Jana Miheličová Budovateľská 38, 080 01 Prešov 17206022
201602015 Stopný držiak, externý disk, montáž projektoru 283,44     8.2.2016 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
8781882769 Služby pevnej siete 11,84     9.2.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1600447 Učebnice AJ 1039,84     9.2.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1600549 Učebnice AJ 63,56     10.2.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1600602 Učebnice NJ 248,27     10.2.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1119320408 Služby mobilne sieta 15,86     16.2.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
7781879326 VUC NET 131,45     16.2.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
201600007 Prenájom priestorov za obdobie 2/2016 78,00     2.3.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
VF1/201610581 Prenájom kopírky 91,61     8.3.2016 IKARO, s.r.o. Okružná 32       080 01 Prešov 31656544
5782805401 Služby pevnej siete 13,07     9.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
5782801546 VUC NET 131,45     9.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28    817 62 Bratislava 35763469
1122308016 Služby mobilnej siete 14,99     17.3.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
20160094 JOMA nábytok - skriňe 1263,00     1.4.2016 JOMA Nábytok Masarykova 14/A, 080 01 Prešov 30238021
V/16/0002 Náklady spojené s užívaním 2. štvrťrok 2016 - Zálohová faktúra 3300,00     4.4.2016 SPŠ Stavebná Plzenská 10    080 01 Prešov 00161837
201604001 WEB hosting 2016-53, 2017-23 76,00     5.4.2016 D. MEDIA s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
201600012 Prenájom priestorov za obdobie 3/2016 78,00     6.4.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
3160034 Náklady spojené s užívaním 44,10     6.4.2016 SPŠ Snina Partizánska 23 069 01 Snina 00161721
VF1/201610891 Prenájom kopírky 101,27     6.4.2016 IKARO, s.r.o. Okružná 32    080 01 Prešov 31656544
162904001 Predĺženie licencie 4,00     7.4.2016 IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov 31666108
9783735095 VUC NET 131,45     8.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
4783738200 Služby pevnej siete 13,00     8.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1124454250 Služby mobilnej siete 14,99     11.4.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
216040118 ISPIN - poradenstvo - služba 387,14     13.4.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
44/2016 Kontrola BOZP 75,00     13.4.2016 Kuzmiaková Ladislava Bajkalská 24 080 01 Prešov 41342046
3621600127 Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2016 25,49     19.4.2016 AutoCont SK, a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
1601953 Učebnice AJ 735,60     19.4.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1690800581 Stravné lístky v hodnote á 3,15 € 1000 ks - Zálohová faktúra 3184,02     22.4.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1690002157 Stravné lístky v hodnote á 3,15 € 1000 ks - Zúčtovacia faktúra 3184,02-3184,02=0     26.4.2016 VAŠA Slovensko, s.r.o.

Hlavná 56      080 01 Prešov
 

35683813
1602230 Učebnice AJ 735,60     2.5.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
VF1/201611193 Prenájom kopírky 117,24     9.5.2016 IKARO s.r.o. Okružná 32    080 01 Prešov 31656544
3621600301 MAGMA HCM systémová podpora- 1.štvrťrok 2016 193,28     9.5.2016 AutoCont SK, a.s. Einteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
84123255 Záloha za predplatné PORADCA 2017    Zálohová faktúra 24,90     9.5.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
1127489963 O2 telefón 22,01     10.5.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
201600018 Prenájom priestorov za obdobie 04/2016 12 hod. 78,00     9.5.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
6784660629 VUC NET 131,45     10.5.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
2784663778 Služby pevnej siete 13,24     10.5.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
201605018 Toner HP 5 ks 182,10     16.5.2016 D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
84123255 PORADCA 2017 Zúčtovacia faktúra 49,80-24,90=24,90     23.5.2016 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
201600024 Prenájom priestorov za obdobie 05/2016 10 hod. 65,00     6.6.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
VF1/201611544 Prenájom kopírky 122,33     7.6.2016 IKARO s.r.o.

Okružná 32     080 01 Prešov

31656544
16039 Tlač reklamných plagátov 126,00     8.6.2016 AKCENT PRINT Sibírska 32     080 01 Prešov 34906061
PV/169099 Záloha na inzerciu v PIS 2016-2017  Zálohová faktúra 49,79     8.6.2016 VÁDIUM - IT s.r.o.

Plzenská 2    080 01 Prešov
 

44542194
FV/1606007 Inzercia v PIS 2016-17 Zúčtovacia faktúra 49,79-49,79=0     9.6.2016 VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2        080 01 Prešov 44542194
8785583552 VUC NET 131,45     8.6.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
2785588254 Služby pevnej siete 11,99     8.6.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
201606023 Toner OKI C310 C/M/Y 49,20     17.6.2016 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
2160956 Inzercia Kam do mesta 168,00     10.6.2016 enter design s.r.o. Hutnícka 1    040 01 Košice 36217891
3160017

Náklady spojené s užívaním I. polrok Zúčtovacia faktúra

8026,29-6600=1426,29     20.6.2016 SPŠ stavebná Plzenská 10   080 01 Prešov 00161837
1162206838 Tiedné knihy 12 ks Zálohová faktúra 279,60     28.6.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,  974 72 Banská Bystrica 31331131
1129789522 Služby mobilnej siete 33,39     29.6.2016 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
162006057 Vytvorenie nového školského roka 33,30     1.7.2016 IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov 31666108
216140047 Dopravný podnik - inzercia 239,10     4.7.2016 Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Bardejovská 7 080 06 Ľubotice 31718922
VF1/201611829 Prenájom kopírky 75,71     4.7.2016 IKARO s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
201600033 Prenájom priestorov za obdobie 6/2016 39,00     6.7.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
EM41201600439 Certifikáty na skúšky GI 387,45     6.7.2016 GOETHE INSTITUT Dachauer Str.122, 80637 Munchen DE129516430
1786508011 VUC NET 131,45     6.7.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
9786522346 Služby pevnej siete 13,32     7.7.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1132214212 Služby mobilnej siete 33,33     11.7.2016 O2 Slovakia Einteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
3160063 Náklady spojené s užívaním zo dňa 30.8.2010 50,40     11.7.2016 SPŠ Snina Partizánska 23 069 01 Snina 001611721
201600105 Náklady spojené s užívaním za obdobie       1.-6.2016 121,17     12.7.2016 ZŠ Májové námestie Májové námestie 1    080 01 Prešov 36165638
201600104 Nájomné 1.-6.2016 660,00     12.7.2016 ZŠ Májové náímestie Májové námestie 1   080 01 Prešov 36165638
216070187 ISPIN servisné práce za obdobie 1.7.-30.9.2016 387,14     14.7.2016 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
1603269 Učebnice NJ 166,27     18.7.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
3621601220 Nové verzie MAGMA HCM 3.stvrťrok 2016 25,49     19.7.2016 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
2162205303 Triedné knihy 120 ks Zúčtovacia faktúra 279,60-279,60=0     28.7.2016 ŠEVT a.s. Cementárenská 16,  974 72 Banská Bystrica 31331131
3621601393 MAGMA HCM systémová podpora 2.štvrťrok 2016 193,28     5.8.2016 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
VF1/201612074 Prenájom kopírky 26,40     5.8.2016 IKARO s.r.o. Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
3787449723 Služby pevnej siete 12,34     12.8.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
V/16/0003 Náklady spojené s užívaním za III. štvrťrok Zálohová faktúra 3300,00     12.8.2016 SPŠ Stavebná Plzenská 10  080 01 Prešov 00161837
3787445631 VUC NET 131,45     10.8.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28  817 62 Bratislava 35763469
1134549005 Služby mobilnej siete 20,14     19.8.2016 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
1603572 Učebnice AJ 4324,00     5.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
VF1/201612317 Prenájom kopírky 36,00     5.9.2016 IKARO s.r.o. Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
0788378834 Služby pevnej siete 12,00     7.9.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1788374655 VUC NET 131,45     7.9.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
16135 Kancelárske a čistiace potreby 278,48     16.9.2016 ABC - Jana Miheličová Budovateľská 38,  080 01 Prešov 17206022
201609010 Notebook HP 250G3 +taška 392,96     16.9.2016 D. MEDIA Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
1604578 Učebnice AJ 1735,47     19.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1604564 Učebnice NJ 1670,81     19.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1604676 Učebnice TJ 288,82     19.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1137684457 Služby mobilnej siete 15,21     21.9.2016 O2 Slovakia s.r.o. Einteinova 24  851 01 Bratislava 35848863
1604839 Učebnice NJ, ŠJ 575,92     26.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1604943 Učebnice AJ, NJ 155,50     29.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1605109 Učebnice NJ 463,35     29.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1605208 Učebnice AJ 735,60     29.9.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
201609042 Registrácia/Obnova domény 23,90     29.9.2016 D. MEDIA Nemcovce 27 082 12 36487708
1690801318 Stravné lístky 262 ks v hodnote 3,15 €    Zálohová faktúra 834,22     29.9.2016 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56      080 01 Prešov 35683813
1690001840 Stravné lístky 262 ks v hodnote 3,15 €      Zúčtovacia faktúra 834,22-834,22=0     4.10.2016 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1605622 Učebnice NJ 196,46     4.10.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
V/16/0004 Náklady spojené s užívaním za IV. štvrťrok 2016 Zálohová faktúra 3300,00     5.10.2016 SPŠ Stavebná Plzenská 10    080 01 Prešov 00161837
VF1/201612675 Prenájom kopírky 80,56     6.10.2016 IKARO s.r.o. Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
201600034 Prenájom priestorov za obdobie 9/2016 65,00     6.10.2016 ZŠ Bajkalská Bajskalská 29 080 01 Prešov 37877186
8789312224 Služby pevnej siete 20,22     10.10.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
9789308354 VUC NET 131,45     10.10.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1690801388 Stravné lístky 360 ks v hodnote 3,15 €    Zálohová faktúra 1146,25     10.10.2016 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56      080 01 Prešov 35683813
1141983660 Služby mobilnej siete 45,96     12.10.2016 O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
216100144 ISPIN servisné práce 1.10.-31.12.2016 387,14     14.10.2016 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
3621602192 Nové verzie MAGMA HCM 4.štvrťrok 25,49     14.10.2016 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
201610009 Toner 28,50     14.10.2016 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 36487708
1690005111 Stravné lístky v hodnote á 3,15 € 360 ks Zúčtovacia faktúra 1146,25-1146,25=0     14.10.2016 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1606284 Učebnice AJ 290,60     18.10.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
201610006 Tonery 3 ks 145,20     26.10.2016 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 36487708
3621602339 MAGMA HCM systémová podpora 3.štvrťrok 2016 193,28     27.10.2016 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
1606520 Učeb nice AJ, ŠJ 107,52     27.10.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
7370107166 Predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY 1/2017 - 12/2017 Zálohová faktúra 69,80     3.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlýnske nivy 48 821 09 Bratislava 31348262
VF1/201613026 Prenájom kopírky 202,66     7.11.2016 IKARO s.r.o. Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
5916042608 Verejná správa SR - ročný prístup       Zálohová faktúra 96,00     8.11.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
1606955 Učebnice NJ, AJ, TJ 476,41     9.11.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1790241831 VUC NET 131,45     9.11.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
8790246059 Služby pevnej siete 13,28     9.11.2016 Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1144257648 Služby mobilnej siete 16,24     10.11.2016 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
7101710038 Manažment školy 2017 Zúčtovacia faktúra 69,80-69,80=0     11.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 31348262
201600035 Prenájom priestorov za obdobie október 2016 78,00     16.11.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29     080 01 Prešov 37877186
1607121 Učebnica TJ 20,63     21.11.2016 OXICO Panónska cesta 6,  851 04 Bratislava 11667958
5021617889 Verejná správa SR - ročný prístup 2017 Zúčtovacia faktúra 96-96=0     21.11.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
ZDF/16/10016 Školenie - povinnosti mzdovej účtovníčky - Zálohová faktúra 66,00     22.11.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
5021619023 Školenie: Povinnosti mzdovej účtovničky pri uzávierke 2016 a legislatívne zmeny 2017 - Zúčtovacia faktúra 66-66=0     30.11.2016 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
201600038 Prenájom priestorov za obdobie 11/2016 91,00     5.12.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29  080 01 Prešov 37877186
VF1/201613344 Prenájom kopírky 89,44     5.12.2016 IKARO s.r.o. Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
1690801643 Stravné lístky v hodnote á 3,38 € 264 ks - Zálohová faktúra 739,58     2.12.2016 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1690005984 Stravné lístky v hodnote á 3,38 €  264 ks Zúčtovacia faktúra 739,58-739,58=0     7.12.2016 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1146779939 Služby mobilnej siete 18,30     8.12.2016 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
6791179385 VUC NET 131,45     9.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
5791182603 Služby mobilnej siete 13,04     9.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
20163228 Vešiaky jelša/chrom 4 ks 176,00     9.12.2016 NOBYT s.r.o. Sabinovská 32 080 01 Prešov 36451941
201600041 Prenájom priestorov za obdobie 12/2016 78,00     12.12.2016 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29  080 01 Prešov 37877186
1607510 Učebnice AJ 367,80     12.12.2016 OXICO Panónska cesta 6,  851 03 Bratislava 11667958
1160026 Prevádzkové náklady za obdobie 1.-12. 2016 690,20     13.12.2016 Gymnázium Lipany Komenského 13 082 71 Lipany 00161047
3621602890 MAGMA HCM 4.štvrťrok 2016 193,28     14.12.2016 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
216-1339/2016 Školský stôl 11 ks, školská stolička 22 ks 1276,04     15.12.2016 ŠKOLEX spol. s r.o. Horárska 12 821 09 Bratislava 31396763
9021427 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - Zálohová faktúra 59,04     12.12.2016 Mzdy Servis s.r.o. Fraňa Mojtu 16 94901 Nitra 34124705
169020759 DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - Zúčtovacia faktúra 59,04-59,04=0     15.12.2016 Mzdy Servis s.r.o. Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra 34124705
1607694 Učebnice TJ, AJ 166,10     15.12.2016 OXICO Panónska cesta 6, 851 03 Bratislava 11667958
4161453646 Školský stôl 7 ks, žiacká stolička 14 ks 960,12     19.12.2016 KNK PLUS, v.d. Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica 47151994
201600173 Nájom triedy za obdobie 01.09.-22.12.2016 425,00     19.12.2016 ZŠ Májové námestie Májové námestie 6639/1         080 01 Prešov 36165638
201600174 Náklady spojené s užívaním triedy od 1.9.-22.12.2016 78,03     19.12.2016 ZŠ Májové námestie Májové námestie 6639/1         080 01 Prešov 36165638
3160030 Náklady spojené s užívaním - Zúčtovacia faktúra 8327,15-6600=1727,15     19.12.2016 SPŠ Stavebná Plzenská 10  080 01 Prešov 00161837
3671601203 Tonery do kopírovacích strojov 4ks 140,18     20.12.2016 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
0102016 Oprava školských lavíc 710,00     20.12.2016 Jozef Kašper Stuľany 170   086 43 Koprivnica 45595194
216-1374/2016 Stoličky 8 ks 258,34     20.12.2016 ŠKOLEX s.r.o. Horárska 12  821 09 Bratislava 31396763
VF1/201613609 Prenájom kopírovacieho stroja 81,89     20.12.2016 IKARO Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
FV163517 Nábytok 1183,00     20.12.2016 NK-PLUS s.r.o. Užhorodská 6027/A, 071 01 Michalovce 46407260
216-1387/2016 Magnetická tabuľa 1 ks 137,28     21.12.2016 ŠKOLEX s.r.o. Horárska 12 821 09 Bratislava 31396763
20163247 Nábytok 71,00     21.12.2016 NOBYT s.r.o. Sabinovská 32 080 01 Prešov 36451941
16081 Poštové poukážky typ U 2000 ks 64,80     21.12.2016 Pavol Šidelský AKCENT PRINT Sibírska 31    080 01 Prešov 34906061
201612035 Notebook + taška 1 ks 511,50     21.12.2016 D.MEDIA s.r.o Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
201612038 WiFi Router + inštalačný materiál 5 ks 675,00     21.12.2016 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27  082 12 Nemcovce 36487708
2016110 Opierky 50 ks, sedačky 10 ks na stoličky 298,20     22.12.2016 DIPOS s.r.o. Horná 54       974 01 Banská Bystrica 31560156
66312711 Konferenčný stolík 49,90     22.12.2016 Nábytok Black Red White Pod Táborom 46 080 01 Prešov 36573175
S372600175 Vitíny 4 ks - Zálohová faktúra 488,57     20.12.2016 MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava 35885815
S372402507 Vitríny 4 ks - Zúčtovacia faktúra 488,57-488,57=0     23.12.2016 MANUTAN Slovakia s.r.o Galvániho 7/B 821 04 Bratislava 35885815
1241600453 OHFLT Puting CLIL 17,18     22.12.2016 MEGABOOKS SK zahraničná literatúra Na Vrátkach 3410/C,  841 01 Bratislava 36699594
1149257117 Služby mobilnej siete 17,57     31.1.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
0792125853 Služby pevnej siete 13,24     31.12.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28  817 62 Bratislava 35763469
201612041 Tonery 13 ks 623,34     22.12.2016 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
201707649 Slovak Spectator - Zálohová faktúra 39,00     2.1.2017 Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava 35790253
1790800088 Stravné lístky 1000 ks v hodnote á 3,38 € - Zálohová faktúra 3416,50     9.1.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
V/17/0001 Náklady spojené s užívaním na 1.štvrťrok 2017 - Zálohová faktúra 3300,00     10.1.2017 SPŠ Stavebná Plzenská 10  080 01 Prešov 00161837
0792121091 Služby pevnej siete      VUC NET 131,45     10.1.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
3621603281 Nové verzie MAGMA HCM 1. štvrťrok 2017 25,49     16.1.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
217010184 ISPIN sl.č. 2 nové verzie 964,51     16.1.2017 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
1700150 Učebnice AJ, NJ 1363,32     19.1.2017 OXICO Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava 11667958
217010591 ISPIN servisné práce za 1.Q.2017 387,14     20.1.2017 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
1790000332 Stravné lístky 1000 ks v hodnote á 3,38 € - Zúčtovacia faktúra 3416,50-3416,50=0     12.1.2017 VAŠA Slovensko  s.r.o. Hlavná 56      080 01 Prešov 35683813
70208900 Slovak Spectator 2017 - Zúčtovacia faktúra 39,00-39,00=0     23.1.2017 Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava 35790253
20173012 sokel buk 1 ks 21,00     27.1.2017 NOBYT s.r.o. Sabinovská 32 080 01 Prešov 36451941
201700003 Prenájom priestorov za 01/2017 71,50     6.2.2017 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
17020 Kancelárske a čistiace potreby 93,07     8.2.2017 ABC - Jana Miheličová Budovateľská 38, 080 01 Prešov 17206022
1151664997 Služby mobilnej siete 14,99     8.2.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
5793077541 Služby pevnej siete -  VUC NET 131,45     9.2.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
5793081324 Služby pevnej siete 15,11     9.2.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
VF1/201710294 Prenájom kopírky 127,42     10.2.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
2172201228 Tlačivá 323,90     15.2.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
FV170025 Kancelárske a školské potreby 113,27     15.2.2017 ATAP - Jozef Holovač Bažantia 13  080 01 Prešov 34655395
1700906 Učebnice AJ, NJ 1455,55     27.2.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
EM41201700148 Goethe-Zertifikat B2 105,00     28.2.2017 GOETHE-INSTITUT Dachauer Str.122, 80637 Munchen  
17035 Pasta na podlahu 11,80     2.3.2017 ABC - Jana Miheličová Budovateľská 38, 080 01 Prešov 17206022
201700005 Pranájom priestorov za 02/2017 97,50     7.3.2017 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
VF1/201710586 Prenájom kopírky 99,23     7.3.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
9794042296 Služby pevnej siete -  VUC NET 131,45     8.3.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
6794046082 Služby pevnej siete 13,80     8.3.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1701065 Učebnice AJ 134,28     8.3.2017 OXICO Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava 11667958
1154027445 Služby mobilnej siete 22,71     21.3.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
1790800484 Stravné lístky 1000 ks v hodnote á 3,38 € - Zálohová faktúra 3416,50     21.3.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56       080 01 Prešov 35683813
1790001616 Stravné lístky 1000 ks v hodnote á 3,38 € - Zúčtovacia faktúra 3416,5-3416,5=0     24.3.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1701478 Učebnice AJ 1247,35     30.3.2017 OXICO Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava 11667958
S372600387 Skartovačka a pokladnička - Zálohová faktúra 120,96     29.3.2017 MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava 35885815
S372660299 Skartovačka a pokladnička - Zúčtovacia faktúra 120,96-120,96=0     3.4.2017 MANUTAN Slovakia s.r.o. Galvániho 7/B 821 04 Bratislava 35885815
1701514 Učebnice AJ 229,25     5.4.2017 OXICO Panónska cesta 6/3819, 851 04 Bratislava 11667958
2795011199 Služby pevnej siete -   VUC NET 131,45     6.4.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
172003219 Servisná prehliadka registračnej pokladne EURO 2000T 44,16     6.4.2017 IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov 31666108
9795015332 Služby pevnej siete 16,91     6.4.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28   817 62 Bratislava 35763469
VF1/201710924 Prenájom kopírky 113,23     10.4.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
201700009 Prenájom priestorov za obdobie 03/2017 91,00     11.4.2017 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
201704013 WEB hosting Beta pre doméhu 76,00     11.4.2017 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 36487708
217040144 ISPIN servisné práce za 2.Q.2017 387,14     12.4.2017 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
1156600448 Služby mobilnej siete 16,48     12.4.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
V/17/0002 Náklady spojené s užívaním na 2. štvrťrok 2017 - Zálohová faktúra 3300,00     12.4.2017 SPŠ Stavebná Plzenská 10   080 01 Prešov 00161837
3621700113 Noveé verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2017 25,49     20.4.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
SK00131812 Reklamné perá 750 ks 445,00     24.4.2017 National Pen PO BOX 1615 Bratislava 474116
1170007 Priestory na prenájom + prevádzkové náklady 173,60     27.4.2017 Gymnázium Lipany Komenského 13 082 71 Lipany 00161047
3621700241 MAGMA HCM systémová podpora 1.štvrťrok 2017 193,28     28.4.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
04/2017 Grafické práce / Propagačné materiály 50,00     3.5.2017 Jozef Verbovský Prostějovská 1 080 01 Prešov 43688411
VF1/201711114 Prenájom kopírky 85,76     3.5.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
201700011 Prenájom priestorov za obdobie 4/2017 91,00     5.5.2017 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29  080 01 Prešov 37877186
1701949 Učebnice AJ 1425,89     5.5.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
84142881 Predplatné PORADCA 2018 - zálohová faktúra 24,90     5.5.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
84142881 Predplatné PORADCA 2018 - zúčtovacia faktúra 49,80-24,90=24,90     16.5.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina 36371271
5795992693 Služby pevnej siete 12,20     9.5.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
4795989140 VUC NET 131,45     9.5.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 75763469
1159239863 Služby mobilnej siete 19,65     16.5.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
201705040 Kábel HDMI 15m 27,00     25.5.2017 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Kapušany 36487708
17077 Čistiace a kancelárske potreby 185,23     31.5.2017 ABC - Jana Miheličová Budovateľská 38, 080 01 Prešov 17206022
201700013 Prenájom priestorov za obdobie 5/2017 91,00     5.6.2017 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
VF1/201711469 Prenájom kopírovacieho stroja 149,26     5.6.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32   080 01 Prešov 31656544
1163295223 Služby mobilnej siete 22,94     7.6.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
PV/179083 Inzercia v PIS za obdobie 1.6.2017-31.5.2017 - zálohová faktúra 49,79     2.6.2017 VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2    080 01 Prešov 44542194
FV/1706005 Inzercia v PIS za obdobie 1.6.2017-31.5.2018 - zúčtovacia faktúra 49,79-49,79=0     7.6.2017 VÁDIUM - IT s.r.o. Plzenská 2    080 01 Prešov 44542194
7796962541 VUC NET 131,45     8.6.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
0796967172 Služby pevnej siete 12,76     8.6.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
201706028 Toner HP 3ks 96,50     15.6.2017 D.MEDIA s.r.o Nemcovce 27  082 12 Kapušany 36487708
172006040 Úprava vysvedčení 10,38     19.6.2017 IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov 31666108
2017008 Reklama na Facebooku 245,00     26.6.2017 KUVIK s.r.o. Višňová 1     080 01 Prešov 47568577
3170015 Náklady spojené s užívaním 8426,88     26.6.2017 SPŠ Stavebná Plzenská 10  080 01 Prešov 00161837
2170929 Inzercia Kam do mesta 168,00     28.6.2017 enter design s.r.o. Hutnícka 1    040 01 Košice 36217891
1790800917 Stravné lístky á 3,38 € 500 ks - zálohová faktúra 1708,25     21.6.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1790003146 Stravné lístky á 3,38 € 500 ks - zúčtovacia faktúra 1708,25-1708,25=0     30.6.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56      080 01 Prešov 35683813
201700116 Nájom triedy za obdobie 1.1.-22.6.2017 635,00     4.7.2017 ZŠ Májové námestie Májové námestie 1    080 01 Prešov 36165638
201700117 Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie 1.1.-22.6.2017 116,58     3.7.2017 ZŠ Májové námestie Májové námestie 1   080 01 Prešov 36165638
217070080 ISPIN servisné práce za obdobie 1.7.-30.9.2017 387,14     7.7.2017 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
VF1/201711726 Prenájom kopírovacieho stroja 72,52     7.7.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
201700015 Prenájom priestorov za obdobie 6/2017 58,50     7.7.2017 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
2797945696 VUC NET 131,45     11.7.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28  817 62 Bratislava 35763469
2797950117 Služby pevnej siete 13,36     11.7.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
217140056 Dopravný podnik - reklama v MHD 239,10     13.7.2017 Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Bardejovská 7 080 06 Ľubotice 31718922
3621701105 Nové verzie MAGMA HCM 3. štvrťrok 2017 25,49     21.7.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 854 01 Bratislava 36396222
172007009 Vytvorenie databáz nového školského roka 12,54     21.7.2017 IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov 31666108
1165927882 Služby mobilnej siete 34,35     26.7.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
17030 Tlač 189,12     2.8.2017 Pavol Šidelský AKCENT PRINT Sibírska 31    080 01 Prešov 34906061
1172205815 Triedné knihy 110 ks Prihlášky na šjs 10 ks - zálohová faktúra 263,15     7.7.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
2172205234 Triedné knihy 110 ks Prihlášky na šjs 10 ks - zúčtovacia faktúra 263,15-263,15=0     4.8.2017 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
3621701355 MAGMA HCM systémová podpora 2. štvrťrok 2017 193,28     4.8.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 36396222
VF1/201712064 Prenájom kopírovacieho stroja 30,79     8.8.2017 IKARO s.r.o. Okrúžna 32   080 01 Prešov 31656544
1798930302 VUC NET 131,45     9.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
5798934524 Služby pevnej siete 12,02     9.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
17109 Čistiace potreby 146,00     22.8.2017 ABC - Jana Miheličová Budovateľská 38, 080 01 Prešov 17206022
1169370483 Služby mobilnej siete 20,31     28.8.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
66/2017 Školenie BOZP a PO 105,00     5.9.2017 Ladislava Kuzmiaková Bajkalská 24 080 01 Prešov 41342046
1703219 Učebnice AJ 5126,30     5.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
VF1/201712271 Prenájom kopírovacieho stroja 31,20     7.9.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32  080 01 Prešov 31656544
3799918132 VUC NET 131,45     7.9.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
0799921919 Služby pevnej siete 12,01     7.9.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
1703539 Učebnice ŠJ 261,59     8.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1703506 Učebnice NJ, ŠJ,          AJ-slovník 1527,72     8.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1703572 Učebnice NJ 1768,75     11.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1703775 Učebnice NJ 153,65     12.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1171923057 Služby mobilnej siete 20,00     12.9.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
201709010 Napájací adaptér HP 20,65     18.9.2017 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
1704155 Učebnice AJ, NJ 666,75     19.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
FV170119 Kancelárske potreby 128,18     25.9.2017 ATAP - Jozef Holovač Bažantia 13   080 01 Prešov 34655395
1704694 Učebnice AJ 249,45     27.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
1704905 Učebnice NJ 157,80     28.9.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
10170073 Diagnostika poruchy telefónu 15,60     28.9.2017 ELT s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov 36503797
1790801404 Stravné lístky á 3,38 € 700 ks - zálohová faktúra 2391,55     26.9.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1790004778 Stravné lístky á 3,38 € 700 ks -  zúčtovacia faktúra 2391,55-2391,55=0     28.9.2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Hlavná 56     080 01 Prešov 35683813
1705041 Učebnice NJ 434,30     2.10.2017 OXICO Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava 11667958
VF1/201712575 Prenájom kopírovacieho stroja 90,12     5.10.2017 IKARO s.r.o. Okružná 32    080 01 Prešov 31656544
2017015 Reklama na Facebooku 235,00     6.10.2017 KUVIK s.r.o. Višňová 1       080 01 Prešov 47568577
217100145 ISPIN servisné práce za obdobie 1.10.-31.12.2017 387,14     9.10.2017 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 00602311
1100960070 Služby pevnej siete 14,83     9.10.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469
7100955814 VUC NET 131,45     9.10.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28  817 62 Bratislava 35763469
1174323648 Služby mobilnej siete 30,05     10.10.2017 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 35848863
201700016 Prenájom priestorov za obdobie 9/2017 125,00     11.10.2017 ZŠ Bajkalská Bajkalská 29 080 01 Prešov 37877186
201710001 Registrácia, Obnova domény 21,60     13.10.2017 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
201710012 Toner HP 6ks 187,50     13.10.2017 D.MEDIA s.r.o. Nemcovce 27 082 12 Nemcovce 36487708
V/17/0004 Služby spojené s užívaním na 3.štvrťrok 2017 - zálohová faktúra 3300,00     9.10.2017 SPŠ Stavebná Plzenská 10  080 01 Prešov 00161837