City&Guilds

Skúšobné centrum: JAZYKOVÁ ŠKOLA, Plzenská 10, Prešov  

 

Skúšobné centrum City & Guilds v Jazykovej škole: 2003 – 2014

Rok pred vstupom Slovenska do EÚ naša škola získala akreditáciu spoločnosti City & Guilds (a zakrátko aj jej ocenenie za kvalitu Award of Excellence). Táto vzdelávacia inštitúcia s vyše storočnou tradíciou, sídliaca v Spojenom kráľovstve V. Británie a S. Írska, ponúkala okrem mnohých ďalších kvalifikácií aj medzinárodne uznávané skúšky z angličtiny

Jazyková škola v Prešove mala od roku 2003 oprávnenie vykonávať International ESOL a SESOL, t. j. písomné i ústne skúšky z anglického jazyka v šiestich stupňoch náročnosti (od začiatočníckej až po pokročilú; stupne v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti).

Tieto skúšky mali dobré meno najmä medzi poslucháčmi Jazykovej školy prevažujúcimi medzi každoročnými kandidátmi na získanie certifikátov, a to z nasledujúcich dôvodov: objektívne ich vyhodnocovali rodení hovoriaci hodnotitelia v londýnskom centre City & Guilds, skúšky sa zameriavali na praktické jazykové zručnosti, a v rokoch 2009 - 2012 sa dal získať aj Diploma na Slovensku uznávaný ako náhrada maturity z anglického jazyka.  

Za jedenásť rokov existencie centra sa u nás nechalo preskúšať vyše 200 kandidátov, záujem bol najmä o stredný stupeň náročnosti (B2), úspešnosť kandidátov v našom skúšobnom centre presahovala 75 percent.

Najviac práce pri zakladaní a budovaní skúšobného centra odviedli M. Lazarová ako bývalá riaditeľka JŠ a zároveň (ako učiteľka angličtiny) administratívna pracovníčka centra, spolu so Z. Bunganičovou ako vedúcou sekcie anglického jazyka JŠ. V rokoch 2009 – 2014 sa na chode skúšobného centra City & Guilds podieľali M. Hudák (riaditeľ JŠ a manažér centra), E. Fričová (učiteľka angličtiny a administratívna pracovníčka centra), J. Sipko a J. Šnirc (učitelia angličtiny a skúšajúci na ústnych skúškach); na organizácii písomných skúšok sa zúčastňovali všetci pedagógovia našej školy.

 

City & guilds v Jazykovej škole: 2015

V apríli 2015 skúšobné centrum City & Guilds v našej Jazykovej škole ukončilo svoju činnosť. Licenciu na nasledujúce dva roky sme sa rozhodli neobnoviť, keďže po júli 2015 už vzdelávacia inštitúcia City & Guilds skúšky z angličtiny v svojom portfóliu nebude ponúkať.