Želáme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov

Vo štvrtok a v utorok /29. marca a 3.apríla/ sú veľkonočné prázdniny. V kurzoch Jazykovej školy sa nevyučuje. Vyučovanie pokračuje od stredy 4. apríla 2018.