Výsledky písomnej časti ŠJS v jesennom termíne 2018

OZNAM

pre účastníkov písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne, ktorá sa konala 19. októbra 2018.

Výsledok svojej písomnej časti skúšky si môžete overiť podľa prideleného čísla skúšobného záznamu /je uvedené na pozvánke na skúšku/. Tí, ktorí si pri svojom čísle nájdu odkaz V = vyhovel/-a, dostanú v nasledujúcich dňoch pozvánku na ústnu časť skúšky. Tí, ktorí si nájdu pri svojom čísle odkaz N = nevyhovel/-a, dostanú o tom oznámenie.

Externí účastníci skúšky majú v termíne 16.11.2018 od 14.00 do 14.45 hod.  možnosť nahliadnuť do svojej opravenej písomnej časti.

Výsledky - všeobecná ŠJS /.pdf/

Výsledky – základná ŠJS /.pdf/