...Vianoce 2018 ... PF2019

Všetkým svojim bývalým, súčasným a budúcim poslucháčom želáme krásne prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 pevné zdravie, veľa šťastných chvíľ a  mnoho úspechov.    *** PF 2019 ***

...Vianočné prázdniny trvajú do 7.1.2019. V kurzoch sa na Vás opäť tešíme od 8.1.2019.