Veľkonočné prázdniny

V termíne 24.3 a 29.3.2016 sú na Jazykovej škole veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje od 30.3.2016 /streda/. /viď Organizácia školského roka 2015/2016/