Súťaž

*** 2018/2019  55. výročie ***

Súťaž pre poslucháčov Jazykovej školy:

Vytvorte krátky reklamný text, resp. slogan pre Jazykovú školu v rozsahu max. 55 slov. Text odovzdajte svojmu vyučujúcemu alebo zašlite na e-mailovú adresu: jazykovka55@gmail.com

Dajte do svojho textu originalitu a nápaditosť a my vás odmeníme zaujímavými vecnými cenami, napr. publikáciami od Oxford University Press.

Termín: do 19.12.2018