Štátne jazykové skúšky v jarnom termíne 2016

Štátne jazykové skúšky v jarnom termíne 2016

-    písomná časť 22.4.2016; ústna časť od 23.5.-3.6.2016

-    prihlášky doručiť najneskôr do 31.3.2016

-   odporúčaný termín doručenia - ešte pred Veľkou nocou - do 23.3.2016

... viac informácií tu