Možnosť pristúpiť do našich kurzov od polroka

Chcete sa naučiť cudzí jazyk? Ste na mierne alebo stredne pokročilej úrovni? 

Pristúpte od polroka do našich rozbehnutých kurzov ...