Prečo si vybrať nás?

Prečo u nás?

Ponúkame komplexné jazykové vzdelávanie od základných kurzov až po prípravné na štátne jazykové skúšky a ponúkame najširšiu paletu jazykových certifikátov ...

Viac o škole »

Potrebujeme Tvoj názor

Páči sa Ti web?

Spravili sme všetko preto, aby ste na novej stránke boli spokojní. Chceme však, aby si aj Ty povedal svoj názor o novej stránke. Ako si s ňou spokojný?

Ohodnoť »

Goethe Institut

Naša jazyková škola v spolupráci so svojim nemeckým partnerom Goethe-Institut München udeľuje jednému zo svojich poslucháčov štipendium na jazykový pobyt.

Viac o štipendiách »


Mgr. P. Gálová, Mgr. L. Potocká a Mgr. J. Prextová v utorok 25.10. nevyučujú

Vyučovanie v nižšie uvedených kurzoch sa 25.10.2016 neuskutoční.

- Mgr. P. Gálová - ANJ, žiacka prípravka, č. 126 

- Mgr. L. Potocká - ANJ, žiacka prípravka, EP na ZŠ Bajkalská 

- Mgr. J. Prextová - ANJ, žiacka prípravka, EP na ZŠ Bajkalská

Vyučovanie v týchto kurzoch bude od 27.10. prebiehať podľa rozvrhu.

 

Prihlásenie sa na ŠJS z ANJ

V prípade záujmu o vykonanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka v jesennom termíne je potrebné doručiť prihlášku spolu s prílohami do 23.9.2016

Zoznamy poslucháčov

Rozvrh 2016/2017

Na voľné miesta v kurzoch sa môžete prihlásiť v pracovné dni v čase 14.00 – 14.45 hod. Nájdete nás v zborovni Jazykovej školy /2. poschodie; č. 106/.

Obchod s učebnicami je otvorený v pondelok a vo štvrtok od 14.30 - 18.20 hod.

Zápis na voľné miesta, rozvrhy, začiatok vyučovania

Na voľné miesta v jazykových kurzoch sa môžete prihlásiť vo štvrtok 31.8. v čase 9.00-18.00 hod., príp. v piatok 2.9. v čase 9.00-13.00 hod. Nájdete nás v zborovni Jazykovej školy /2. poschodie, č. 106/

Rozvrh a zoznamy poslucháčov budú zverejnené na našej internetovej stránke 5.9.2016. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 7. septembra 2016 podľa rozvrhu jednotlivých kurzov.