Prečo si vybrať nás?

Prečo u nás?

Ponúkame komplexné jazykové vzdelávanie od základných kurzov až po prípravné na štátne jazykové skúšky a ponúkame najširšiu paletu jazykových certifikátov ...

Viac o škole »

Potrebujeme Tvoj názor

FAQ

V prípade otázok alebo nejasností sa na nás môžete obrátiť e-mailom, telefonicky alebo osobne. Tu Vám ponúkame odpovede na často kladené otázky.

K otázkam a odpovediam »

Goethe Institut

Naša jazyková škola v spolupráci so svojim nemeckým partnerom Goethe-Institut München udeľuje jednému zo svojich poslucháčov štipendium na jazykový pobyt.

Viac o štipendiách »


...Vianoce 2018 ... PF2019

Všetkým svojim bývalým, súčasným a budúcim poslucháčom želáme krásne prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 pevné zdravie, veľa šťastných chvíľ a  mnoho úspechov.    *** PF 2019 ***

...Vianočné prázdniny trvajú do 7.1.2019. V kurzoch sa na Vás opäť tešíme od 8.1.2019.

 

Súťaž

*** 2018/2019  55. výročie ***

Súťaž pre poslucháčov Jazykovej školy:

Vytvorte krátky reklamný text, resp. slogan pre Jazykovú školu v rozsahu max. 55 slov. Text odovzdajte svojmu vyučujúcemu alebo zašlite na e-mailovú adresu: jazykovka55@gmail.com

Dajte do svojho textu originalitu a nápaditosť a my vás odmeníme zaujímavými vecnými cenami, napr. publikáciami od Oxford University Press.

Termín: do 19.12.2018

Mgr. Jana Prextová 4. a 6. decembra 2018 nevyučuje

Mgr. J. Prextová /ANJ, Elokované pracovisko ZŠ Bajkalská/ v termíne utorok a štvrtok /4. a 6. decembra 2018/ z dôvodu PN nevyučuje. Vyučovanie v jej kurzoch vo vyššie uvedených termínoch neprebieha. Ďakujeme za porozumenie.

Výsledky písomnej časti ŠJS v jesennom termíne 2018

OZNAM

pre účastníkov písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom termíne, ktorá sa konala 19. októbra 2018.

Výsledok svojej písomnej časti skúšky si môžete overiť podľa prideleného čísla skúšobného záznamu /je uvedené na pozvánke na skúšku/. Tí, ktorí si pri svojom čísle nájdu odkaz V = vyhovel/-a, dostanú v nasledujúcich dňoch pozvánku na ústnu časť skúšky. Tí, ktorí si nájdu pri svojom čísle odkaz N = nevyhovel/-a, dostanú o tom oznámenie.

Externí účastníci skúšky majú v termíne 16.11.2018 od 14.00 do 14.45 hod.  možnosť nahliadnuť do svojej opravenej písomnej časti.

Výsledky - všeobecná ŠJS /.pdf/

Výsledky – základná ŠJS /.pdf/